Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "kaasutus"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • A study on rate correlations of gasification reactions 

   Heiskanen, Leea (2011)
   Gasification offers an environmentally friendly alternative for conventional combustion enabling the use of low grade and troublesome fuel such as municipal waste. While combustion converts fuel directly into thermal energy ...
  • Ennen polttoa tapahtuva hiilidioksidin talteenotto 

   Kousa, Mikko (2009)
   Työssä käsitellään ennen polttoa tapahtuvaa hiilidioksidin talteenottoa. Aluksi kerrotaan perinteisten NGCC- ja IGCC-laitosten toiminnasta, ja tämän jälkeen valotetaan mitä muutoksia talteenoton lisääminen näihin ...
  • Hevosenlannan nykykäyttö ja hyödyntämismahdollisuudet energiantuotannossa Suomessa 

   Säikkö, Riikka-Liisa (2012)
   Tässä kandidaatintyössä selvitettiin hevosenlannan nykyistä käyttöä Suomessa sekä lannan hyödyntämismahdollisuuksia energiantuotannossa. Työssä selvitettiin myös taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä, joka rajoittaa lannan ...
  • Jätteenpolttotekniikat Suomessa 

   Salovaara, Jouni (2017)
   Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustyö Suomen energiahyödyntämiseen tarkoitetun jätteen poltosta ja tekniikoista. Työ käsittelee Suomessa käytettäviä kolmea eri jätteenpolttotekniikkaa ja jätteenpolton historiaa Suomessa. ...
  • Leijukerroskaasutus 

   Näppi, Tanja (2011)
  • Leijukerrostekniikkaratkaisut jätteiden hävittämisessä ja hyödyntämisessä 

   Liimatainen, Valtteri (2020)
   Jätemäärien kasvaminen on globaali ongelma, joka vaatii nopeita toimenpiteitä. Jätteen energiahyödyntäminen on tärkeä osatekijä jätemäärän kasvun hillinnässä, sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä. Sitä ...
  • Polttoaineen kosteuden vaikutus kaasutusprosessin toimintaan 

   Kouvo, Lauri (2017)
   Kandidaatintyö käsittelee polttoaineen kosteuden vaikutusta teollisessa kaasutusprosessissa. Työssä keskitytään kuoren leijukerroskaasutukseen meesauunin yhteydessä ja tarkastellaan viirakuivurilla kuivatun kuoren kosteuden ...
  • Puubiomassan kaasutukseen perustuva hajautettu energiantuotanto 

   Europaeus, Veera (2014)
   Kandidaatintyön tarkoituksena oli perehtyä puubiomassan kaasutukseen perustuvaan hajautettuun energiantuotantoon. Työssä tarkasteltiin erilaisia kaasutustekniikoita sekä pohdittiin pientuotannon kannattavuutta ja kaasutusalan ...
  • Sorptiotehostettu biomassan kaasutus 

   Kouvo, Jere (2018)
   Kandidaatintyössä käsitellään sorptiotehostettua kaasutusta. Sorptiotehostettu kaasutusteknologia perustuu hiilidioksidin kaappaamiseen kaasuttimesta petimateriaalin avulla, mikä kääntää kaasutusreaktion reaktiotasapainoa ...