Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "kaasutuskaasu"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Puubiomassan kaasutukseen perustuva hajautettu energiantuotanto 

      Europaeus, Veera (2014)
      Kandidaatintyön tarkoituksena oli perehtyä puubiomassan kaasutukseen perustuvaan hajautettuun energiantuotantoon. Työssä tarkasteltiin erilaisia kaasutustekniikoita sekä pohdittiin pientuotannon kannattavuutta ja kaasutusalan ...