Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "laadunvalvonta"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Atos 5-mittajärjestelmän käyttöönotto 

   Huovinen, Mattias (2020)
   Tässä työssä perehdytään tuotteen valmistajalle saapuvien komponenttien laadunvalvontaan. Tapausta on lähestytty hyödyntämällä triangulaatiota, jonka osa-alueina toimivat kirjallisuuskatsaus, mittaukset sekä ammattilaisille ...
  • Hitsauksen laatu telakkateollisuudessa 

   Sipari, Atte (2016)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia miten telakkateollisuudessa suhtaudutaan hit-sausvirheisiin. Mitkä asiat vaikuttavat hitsauslaatuun sekä miten laadunvalvontaa tehdään. Työssä on esitelty käytetyimmät ...
  • Valmistajien laadunvalvonta osana toimittajasuhteiden hallintaa 

   Bruce, Janne (2017)
   Tämän kandidaatintutkinnon tarkoituksena on selvittää kuinka yhteistyötä toimittavan ja ostavan osapuolen välillä voidaan kehittää laadunhallinnan kautta. Laadunhallinta on yksi jokaisen yrityksen tärkeimmistä operatiivisen ...