Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "maakaapelit"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Maakaapelien kuntomittaukset 

      Estola, Juha (2010)
      Kandidaatintyössä on luotu katsaus maakaapelirakenteisiin ja erilaisiin maakaapelien kuntomittausmenetelmiin, kuten osittaispurkausmittaus ja dielektrisen vasteen mittaaminen. Työssä on myös esitelty muutamat yleisimmät ...