Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "maakaapelointitekniikat"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Maakaapeloinnin asennustekniikat 

      Konttinen, Max (2017)
      Sähkömarkkinalain muutos (588/2013) asetti aiempaa tiukemmat sähkönjakelun keskeytykseen liittyvät laatuvaatimukset. Uuden sähkömarkkinalain mukaan haja-asutusalueen sähkönjakeluverkko ei saa olla poikki yli 36 tuntia ...