Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "maakaasu"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • An overview of water footprint assessment of electricity generation 

   Jay, Clarisse (2018)
   In this bachelor’s thesis we take a look at the international standard EN ISO 14046:2016 ”Environmental management. Water footprint. Principles, requirements and guidelines (ISO 14046:2014)” and conducted a literature ...
  • Hiilidioksidipäästöjen hallinta sulfaattisellutehtaalla korvaamalla meesauunin maakaasu 

   Lonka, Emma (2019)
   Kyseinen kandidaatintyö tarkastelee sulfaattisellun valmistuksen fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen johtavaa ohjauspolitiikkaa, sekä suurinta yksittäistä fossiilisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttajaa, ...
  • Kartongin muovipäällystyskoneen maakaasun käytön tehostaminen 

   Tiittanen, Teemu (2020)
   Tämä kandidaatintyö käsittelee nestepakkauskartongin valmistusta ja erästä energiansäästömahdollisuutta kartongin muovipäällystyskoneessa. Kandidaatintyö on tehty Stora Enso Oyj:n tarjoamasta aiheesta, jossa tarkoituksena ...
  • Liuskekaasun mahdollisuudet ja haasteet energianlähteenä 

   Pöyhönen, Jani (2015)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan liuskekaasun haasteita ja mahdollisuuksia energianlähteenä nyt sekä lähitulevaisuudessa. Työn tarkoituksena on tarjota tietoa liuskekaasusta ja sen hyödyntämisestä yleisesti maailmalla ...
  • Nesteytetyn maakaasun kilpailukyky Suomen teollisuudessa 

   Heinonen, Joona (2016)
   Nesteytetty maakaasu eli LNG on suomalaiselle teollisuudelle uusi polttoainevaihtoehto, joka on varteenotettava energiaratkaisu erityisesti öljyperäisten polttoaineiden korvaamisessa. Nesteytys- ja varastointitekniikka ...
  • Nesteytetyn maakaasun markkinat Itämeren alueella 

   Hansen-Haug, Markus (2015)
   Työ on kirjallisuustyö Itämeren alueen maakaasumarkkinoiden kehityksestä erityisesti nesteytetyn maakaasun osalta. Työssä käydään läpi alueen maakaasumarkkinoita sekä alueella käynnissä olevia nesteytetyn maakaasun ...