Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "maalämpö"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Aurinkosähköön ja maalämpöön perustuva pientalon lämmitysjärjestelmä 

   Lehikoinen, Mikko (2017)
   Tämän työn tarkoituksena on tutkia aurinkosähköön ja maalämpöön perustuvan lämmitysjärjestelmän soveltuvuutta pientalon lämmitykseen. Tarkastelu suoritetaan mitoittamalla järjestelmä valittuun esimerkkikohteeseen valitsemalla ...
  • Aurinkovoimalaitoksen mitoittaminen suunnitteilla olevaan kerrostaloon 

   Sallinen, Timo (2016)
   Aurinkopaneelien ja inverttereiden hinnat ovat laskeneet viime vuosina, joten au-rinkosähköstä on tullut kannattava sähköntuotantomuoto kiinteistöille. Tässä kandidaatintyössä kerrotaan, kuinka arvioida suunnitteilla olevan ...
  • Maalämmön hyödyntämispotentiaali Lemin kaukolämmön tuotannossa 

   Nikunen, Markus (2019)
   Tämä kandidaatintyö on tehty yhteistyössä Lemin Lämpö Oy:n kanssa. Lemin Lämpö tuottaa Lemin kirkonkylässä kaukolämpöä uusiutuvalla metsäenergialla. Kesäaikana lämpö tuotetaan kuitenkin pääasiassa kevyellä polttoöljyllä ...
  • Maalämmön kannattavuus 

   Satosalmi, Jari-Matti (2013)
   Kandidaatintyössä perehdytään maalämmön kannattavuuteen Suomessa ja maalämpöön. Maalämmössä tarkastellaan eri tapoja hyödyntää ja kerätä lämpöä maasta ja vesistöistä. Kandidaatintyössä tarkastellaan myös maalämpöpumppuprosessia. ...
  • Maalämmön kannattavuus kiinteistökokoluokassa 

   Vainio, Santeri (2020)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan maalämpöä lämmitysmuotona ja vertaillaan sen kannattavuutta öljylämmitykseen, kaukolämpöön ja ilma-vesilämpöpumppuun. Rakennusten lämmitykseen on olemassa useita vaihtoehtoja, joissa ...
  • Maalämpöjärjestelmän kannattavuus : Case omakotitalo Kaakkois-Suomessa 

   Penttilä, Henri (2020)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan vuonna 2011 asennetun maalämpöjärjestelmän toteutuneita kustannuksia ja verrataan niitä investoinnin suunnittelu vaiheessa tehtyihin laskelmiin. Maalämpöjärjestelmän kannattavuutta ...
  • Vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien kannattavuus kiinteistökokoluokassa 

   Sundberg, Kim (2019)
   Työssä on tarkoituksena miettiä vaihtoehtoisia lämmitysjärjestelmiä Espoossa sijaitsevaan omakotitalokohteeseen ja vertailla niiden kustannuksia verrattuna vanhaan öljylämmitysratkaisuun. Lopputuloksena tulisi olla selkeää, ...
  • Öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä pientaloissa 

   Rytkönen, Mikael (2014)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään öljylämmityksen korvaamista maalämmöllä pientaloissa. Suomessa on noin 200 000 öljylämmitteistä pientaloa. Lämmitysenergioiden hinnat ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana ...