Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "monitoimijaverkosto"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Yritysmaailman ekosysteemien neljä näkökulmaa 

      Pukki, Timo (2019)
      Kandidaatintyö käsittelee yritysmaailman ekosysteemejä ja niiden eri näkökulmia. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työn tavoitteena on selvittää, millaisia näkökulmia yritysmaailman ekosysteemien kanssa käytetään ...