Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "multi-fuel"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Monipolttoainebiomassalaitokset 

      Orrain, Anni (2011)
      Kandidaatintyössä esitellään biomassapolttoaineiden polttotekniikat. Lisäksi käydään läpi Suomessa käytettävät biomassapolttoaineet ja niiden käsittelyyn, polttoon ja päästöihin vaikuttavia ominaisuuksia. Työssä keskitytään ...