Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "multibody dynamics"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Viilusorvin reaaliaikainen monikappaledynamiikkamalli 

      Korpilahti, Heikki (2017)
      Koneiden ja mekanismien kasvavan monimutkaisuuden vuoksi, niiden käyttäytymistä tarkastellaan enenevässä määrin monikappaledynamiikan ja simulaatiomallien avulla. Mallit voivat olla joko ei-reaaliaikaisia tai reaaliaikaisia. ...