Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "quality management"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Laadunhallinta palvelualan yrityksessä 

   Vinnari, Ville (2020)
   Yrityksen tuotteen ja toiminnan laatu on tärkeä kilpailutekijä markkinoilla ja tästä syystä laadunhallinta on yksi yrityksen menestystekijöistä. Työn tavoitteena on tutustua laatuun käsitteenä yritysmaailman perspektiivistä ...
  • Laadunhallintamallien soveltuvuus prosessiteollisuuteen 

   Aalto, Riku; Hyytiäinen, Justus (2013)
   Laatu ja laadunhallinta ovat merkittävässä osassa kestävien asiakassuhteiden ja yrityksen toiminnan jatkuvan kehittämisen kanssa. Kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia laadunhallintamallien soveltuvuutta prosessiteollisuuteen. ...
  • Quality of additive manufacturing of metallic materials and its definition 

   Vesanen, Saku (2020)
   This thesis focuses on quality of additive manufacturing of metallic materials and factors affecting to it. This thesis was conducted for 3DStep Oy. The company aims to develop quality of serial production in powder bed ...
  • Valmistajien laadunvalvonta osana toimittajasuhteiden hallintaa 

   Bruce, Janne (2017)
   Tämän kandidaatintutkinnon tarkoituksena on selvittää kuinka yhteistyötä toimittavan ja ostavan osapuolen välillä voidaan kehittää laadunhallinnan kautta. Laadunhallinta on yksi jokaisen yrityksen tärkeimmistä operatiivisen ...