Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "warehouse management system"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Varastonhallinnan merkitys yritystoiminnassa - Case Power 

      Metz, Santeri (2018)
      Arvokasta pääomaa sitoutuu paljon yrityksen varastoihin ja siksi varastonhallinnan osaaminen muodostuu yrityksen tuloksen kannalta kriittiseksi tekijäksi. Varastoinnilla pyritään ylläpitämään haluttu palveluaste ja ...