Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "warehouse processes"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Automaation hyödyntäminen varastoinnissa 

      Käsnänen, Saku (2017)
      Kandidaatintyön tavoitteena on selvittää automaation hyötyjä ja haasteita varastoinnissa. Työn kohdeyritys on Yara Suomi Oy. Tavoitteena on myös esittää kohdeyritykselle laadullisia, kirjallisia perusteita muutosmyönteisyyden ...