Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Lappeenranta University of Technology, Energy Technology, Section of Thermodynamics and Environmental Engineering."Lisensiaatintutkielmat

    • Syttyminen ja palamisen eteneminen partikkelikerroksessa 

      Horttanainen, Mika (2000)
      Syttymistä ja palamisen etenemistä partikkelikerroksessa tutkitaan paloturvallisuuden parantamista sekä kiinteitä polttoaineita käyttävien polttolaitteiden toiminnan tuntemista ja kehittämistä varten. Tässä tutkimuksessa ...