Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Väitöskirjat

  • Jatkuvan äänitehojakautuman algoritmi pitkien käytävien äänikenttien mallintamiseen 

   Kuronen, Juhani
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 15.08.2013)
   JÄKÄLA-algoritmi (Jatkuvan Äänitehojakautuman algoritmi Käytävien Äänikenttien LAskentaan) ja sen NUMO- ja APPRO-laskentayhtälöt perustuvat käytävällä olevan todellisen äänilähteen kuvalähteiden symmetriaan. NUMO on ...
  • Johdon coaching: Rajanvetoja, taustateorioita ja prosesseja 

   Virolainen, Ilkka
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 17.09.2010)
   Johdon coaching on henkilokohtainen johdon kehittamisen menetelma, jossa coach auttaa coachattavaa itse loytamaan omaa kehittymistaan ja toimintaansa koskevia ratkaisuja. Johdon coaching on lisaantynyt maailmalla ja Suomessa ...
  • JOHDON LASKENTATOIMI KÄRKIYRITYSVERKOSTOISSA Soveltamismahdollisuudet ja yritysten tarpeet 

   Tenhunen, Jarkko Tapani
   ActaUniversitatis LappeenrantaensisURN: ISSN:1456-4491 (02.06.2006)
   Tutkimus tarkastelee johdon laskentatoimea yritysverkostoissa. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä koskien sitä, millaisia tarpeita verkostoituneilla yrityksillä on johdon laskentatoimen suhteen ja millaiset ovat ...
  • JOHTAMISOPIT KUNTAORGANISAATIOSSA – diskursiivinen tutkimus sosiaali- ja terveystoimesta 1980-luvulta 2000-luvulle 

   Kaljunen, Leena
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 04.02.2011)
   Julkisen sektorin johtamista on uudistettu viime vuosikymmeninä uuden julkisjohtamisen suuntauksen kautta. Tässä keskeistä ovat olleet markkinamekanismin sekä yksityissektorin johtamisoppien soveltaminen julkiselle sektorille. ...
  • Kassanhallintakäytännöt Suomen kunnissa 

   Perälä, Kari
   Acta Universitatis LappeenrantaensisURN:ISSN:1456-4491 (17.11.2006)
   Kassanhallintakirjallisuus on pitkälti normatiivista tai yksittäisiä kohteita ja niiden kassanhallinnanosa-alueita tarkastelevaa case-tutkimusta. Sen sijaan kassanhallintaa laajalla tutkimuskohdejoukolla strategia- ja ...
  • Kinetic modeling of mechanisms of industrially important organic reactions in gas and liquid phase 

   Vahteristo, Kari
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 26.11.2010)
   This dissertation is based on 5 articles which deal with reaction mechanisms of the following selected industrially important organic reactions: 1. dehydrocyclization of n-butylbenzene to produce naphthalene 2. ...
  • Knapsack sets for cryptography 

   Koskinen, Jukka Antero
   LTKK Tieteellisiä julkaisuja - Research papers (Lappeenraata University of Technology, 06.05.1994)
   The basic goal of this study is to extend old and propose new ways to generate knapsack sets suitable for use in public key cryptography. The knapsack problem and its cryptographic use are reviewed in the introductory ...
  • Knowledge Ecosystem Formation: An Institutional and Organisational Perspective 

   Almpanopoulou, Argyro
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 27.04.2019)
   The main purpose of this thesis is to provide a better understanding on knowledge ecosystem formation, that is, the factors and processes that result in the emergence of knowledge ecosystems and their particular forms of ...
  • Knowledge Sharing between Generations in an Organisation - Retention of the Old or Building the New? 

   Virta, Maarit
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 11.03.2011)
   The study explores knowledge transfer between retiring employees and their successors in expert work. My aim is to ascertain whether there is knowledge development or building new knowledge related to this organisational ...
  • Knowledge sharing in virtual communities 

   Kosonen, Miia
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 19.12.2008)
   The Internet has transformed the scope, boundaries and dynamics of social and economic interactions. It is argued to have broadened the notion of the community from physical, colocated groups towards collectives that are ...
  • Kohti resonoivaa urheilujohtamista - Tavoitteen muodostuminen urheilun kentässä 

   Kuorikoski, Tero
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 09.12.2016)
   Suomalaisessa urheilussa kollektiivisten, jopa kokonaista kansakuntaa koskevien tavoitteiden muodostaminen ja niihin liittyvien prosessien toteuttaminen on ongelmallista. Esimerkiksi viimeisin suomalaisen huippu-urheil ...
  • Kohti vesiensuojelun aikaa; veden laadun muutokset eteläisimmällä Saimaalla 

   Laine, Pertti Tapani
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 30.11.2001)
   Työn tarkoituksena on ollut tutkia vesianalytiikan kehitystä Suomessa, arvioida rutiini-analytiikan luotettavuutta, selvittää eteläisimmän Saimaan jätevesikuormituksen kehitys ja siihen vaikuttaneet tekijät, laatia aikasarjat ...
  • Kumppanuusohjelman strateginen johtaminen - Monitapaustutkimus puolustushallinnossa 

   Kämäri, Vesa
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 14.12.2010)
   Puolustushallinnossa syntyi 2000-luvun alussa strateginen aie keskittyä ydintoimintoihin, ulkoistaa pääosa tukitoiminnoista ja saavuttaa kustannussäästöjä, jotka voitaisiin kohdentaa ydintoimintoihin. Puolustusministeriö ...
  • Kuulla vai kuunnella – käyttäjää osallistavan palveluinnovoinnin lähestymistavan toteuttamisen haasteita julkisella sektorilla 

   Hennala, Lea
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 16.12.2011)
   Julkisen sektorin itsensä synnyttämien innovaatioiden ja innovoinnin näkökulma on verrattain tuore innovaatiotutkimuksen tutkimuskohde. Vielä uudempaa lähestymistapaa edustaa käyttäjälähtöinen ja käyttäjää osallistava ...
  • Kysyntä-toimitusketjun synkronointi epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä 

   Salmela, Erno
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 10.04.2014)
   Kysynnän ja tarjonnan epävarmuudet ovat nykyisin arkipäivää useilla toimialoilla. Elämme epävarmuuden suhteen ennen näkemättömiä aikoja, minkä on arvioitu jatkuvan myös tulevaisuudessa. Yritysten tilauskannat ovat lyhyitä, ...
  • Käyttäjät liikuntapalvelujen kehittäjinä – käyttäjälähtöisessä palveluinnovaatioprosessissa käyttäjien tuottama tieto tutkimuksen kohteena 

   Harmokivi-Saloranta, Paula
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 17.01.2020)
   Suomalaiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Ihmisten liikkumista on edistetty useilla eri tavoilla. Kansanterveyden näkökulmasta liikkumisen edistäminen onkin välttämätöntä, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä ...
  • Laadun kehittäminen suomalaisissa yrityksissä 

   Tervonen, Antero
   Acta Universitatis LappeenrantaensisURN:ISSN:1456-4491 (09.11.2001)
   Laadun ja sen kehittämisen sisältö on ollut jatkuvassa muutostilassa. Laatuajattelu on laajentunut käsittämään yhä suuremman osan organisaatioiden toiminnasta. Laadun kehittämisessä on jatkuvasti otettu käyttöön uusi ...
  • Large-eddy simulation of wind flows over complex terrains for wind energy applications 

   Chaudhari, Ashvinkumar
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 05.12.2014)
   Wind energy has obtained outstanding expectations due to risks of global warming and nuclear energy production plant accidents. Nowadays, wind farms are often constructed in areas of complex terrain. A potential wind farm ...
  • Laser cladding with scanning optics 

   Pekkarinen, Joonas
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 21.08.2014)
   Scanning optics create different types of phenomena and limitation to cladding process compared to cladding with static optics. This work concentrates on identifying and explaining the special features of laser cladding ...
  • LCL Filter Designs for Parallel-Connected Grid Inverters 

   Juntunen, Raimo
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 04.12.2018)
   Power generation has become more dispersed as a result of the increasing popularity of the renewable energy sources, which interface with the utility grid with power electronic converters. Higher power levels can be achieved ...