LUTPub

LUTPub on LUT-yliopiston avoin julkaisuarkisto.

LUTPub sisältää LUT-yliopiston kandidaatintöitä ja -tutkielmia, diplomitöitä, pro gradu -tutkielmia, lisensiaatintöitä, väitöskirjoja sekä näiden tiivistelmiä. Lisäksi LUTPubiin on tallennettu artikkeleita, tutkimusaineistoja ja esitysmateriaaleja.

LUTPub korvaa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston ja se toimii rinnakkaistallenteiden tallennuspaikkana.

Ohjeet aineiston syöttämiseen

 • Real-time monitoring of membrane fouling caused by phenolic compounds 

  Virtanen, Tiina
  Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 09.10.2020)
  Following the booming blooming of the bio-economy, membrane-based processes have gained increasing interest as a selective, energy efficient, and environmentally friendly option for the separation and purification of organic ...
 • Päälle puettavan teknologian integrointi virtuaalimaailmoihin 

  Martas, Ville (2020)
  Tässä työssä tutkitaan haptisen, eli tuntoaistiin vaikuttavan päälle puettavan Teslasuit-puvun ominaisuuksia ja haptiselle käyttöliittymälle sovelluskehitystä yhdessä VR-teknologian kanssa. Selvitetään, miten puvun eri ...
 • Pairs trading revisited : the case of OMX Helsinki 

  Kohvakka, Sami (2020)
  This thesis examines pairs trading opportunities in OMX Helsinki Stock Exchange. Pairs trading is a self-financing trading strategy, where trader enters a long position and offsetting short position simultaneously in two ...
 • Lego-servokäytön kokeellinen mallinnus ja säätö 

  Ruusila, Arttu (2020)
  Työn tavoitteena oli määrittää kokeellisesti ohjelmoitavan LEGO® MINDSTORMS® EV3™ -robotin servomoottorille ensimmäisen kertaluvun viivästetty siirtofunktio ja virittää systeemille PI-säädin. Siirtofunktion identifiointi ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän määrittely PK-yrityksessä 

  Kurki, Satu (2020)
  Tutkimuksessa käsitellään vaatimusmäärittelyjen merkitystä onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton edellytyksenä. Riittävän laajasti, oikein ja kattavasti organisaation toiminnot huomioiden tehty määrittelyvaihe ...

Näytä lisää