LUTPub

LUTPub on LUT-yliopiston avoin julkaisuarkisto.

LUTPub sisältää LUT-yliopiston kandidaatintöitä ja -tutkielmia, diplomitöitä, pro gradu -tutkielmia, lisensiaatintöitä, väitöskirjoja sekä näiden tiivistelmiä. Lisäksi LUTPubiin on tallennettu artikkeleita, tutkimusaineistoja ja esitysmateriaaleja.

LUTPub korvaa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston ja se toimii rinnakkaistallenteiden tallennuspaikkana.

Ohjeet aineiston syöttämiseen

 • A sustainable approach to large scale additive manufacturing : workflow development and design guidelines 

  Alireza, Badiee (2023)
  The global population increase has driven demand for tools, goods, and services. To meet this demand sustainably, industry must prioritize environmentally friendly manufacturing methods. Additive manufacturing, an ...
 • Mechanical strength of 3D-printed dental parts 

  Paalanen, Jere (2023)
  The aim of this thesis was to investigate the mechanical properties of parts manufactured with the Creo C5 3D printer using vat photopolymerization (VP). The study involved reviewing existing studies and literature, and ...
 • Kelluvien aurinkovoimaloiden vaikutus vesiekosysteemeihin 

  Dillström, Kia (2023)
  Tässä kandidaatintyössä selvitetään kelluvien aurinkovoimaloiden vaikutuksia vesiekosysteemeihin. Työn tutkimusmenetelmänä toimii kirjallisuuskatsaus ja työn teoria sekä tulokset perustuvat aiheesta tehtyihin aiempiin ...
 • Kaninlihantuotannon ilmastovaikutus 

  Yrjölä, Sampo (2023)
  Tässä työssä tarkastellaan kaninlihantuotannon ilmastovaikutuksia. Työn teoriaosuudessa selvitetään missä määrin kaninlihantuotantoa on Suomessa ja maailmalla, sekä millaisia tuotannonmuotoja on olemassa. Ilmastovaikutuksia ...
 • Ympäristöväittämät tuote- ja yritysmarkkinoinnissa 

  Levänen, Kari (2023)
  Tämän kandidaatintutkielman aiheena on yritysten ympäristömarkkinointistrategiat sekä ympäristöön liittyvät markkinointiväittämät. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ympäristömarkkinointiväittämiä voidaan onnistuneesti ...

Näytä lisää