LUTPub on LUT-yliopiston avoin julkaisuarkisto.

LUTPub sisältää LUT-yliopiston kandidaatintöitä ja -tutkielmia, diplomitöitä, pro gradu -tutkielmia, lisensiaatintöitä, väitöskirjoja sekä näiden tiivistelmiä. Lisäksi LUTPubiin on tallennettu artikkeleita, tutkimusaineistoja ja esitysmateriaaleja.

LUTPub korvaa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston ja se toimii rinnakkaistallenteiden tallennuspaikkana.

Ohjeet aineiston syöttämiseen

 • Puuraaka-aineen läpimenoaika kuitupuuta käyttävien tehtaiden terminaaleissa : case Stora Enso, Metsä 

  Aho, Marko (2020)
  Tämän päivän yrityksillä on noussut enenevässä määrin tarpeita kehittää omaa liiketoimintaa ja siihen liittyviä prosesseja tietoyhteiskunnan ja teknologian kehittymisen tuomien mahdollisuuksien avulla. Tiedolla johtaminen ...
 • IoT:n lisääminen sähköasematyömailla 

  Nevalainen, Markus (2020)
  Esineiden internet (IoT, Internet of Things) tarkoittaa esineitä ja laitteita jotka ovat yh-teydessä internetiin. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan IoT:n hyötyjä ja ongelmia nykyai-kana sekä kuinka tämän tekniikan ...
 • Cross-Sector Social Interactions and Systemic Change in Disaster Response: A Qualitative Study 

  Quarshie, Anne; Leuschner, Rudolf (Springer, 06.04.2018)
  The United States National Preparedness System has evolved significantly in the recent past. These changes have affected the system structures and goals for disaster response. At the same time, actors such as private ...
 • Kaivinkoneen toimilaitteen ylärungon väsymistarkastelu 

  Kärkkäinen, Akseli (2020)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on määrittää kohdeyritys Rotyx Oy:n kaivinkoneeseen liitettävän toimilaitteen teräksisen ylärunkorakenteen laskennallinen väsymiskestoikä elementtimenetelmää käyttäen. Laskenta suoritetaan ...
 • Understanding the fines in BCTMP process 

  Lamminen, Mikko (2020)
  The target of this thesis was to understand the generation, properties and effects of fines generated in refining in the BTCMP (chemi-thermomechanical pulp) process. This thesis includes a theoretical part and an experimental ...

Näytä lisää