LUTPub

LUTPub on LUT-yliopiston avoin julkaisuarkisto.

LUTPub sisältää LUT-yliopiston kandidaatintöitä ja -tutkielmia, diplomitöitä, pro gradu -tutkielmia, lisensiaatintöitä, väitöskirjoja sekä näiden tiivistelmiä. Lisäksi LUTPubiin on tallennettu artikkeleita, tutkimusaineistoja ja esitysmateriaaleja.

LUTPub korvaa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston ja se toimii rinnakkaistallenteiden tallennuspaikkana.

Ohjeet aineiston syöttämiseen

 • Harvaan asutun alueen sähköverkon saneeraustapojen arviointi teknillistaloudellisesta näkökulmasta 

  Karjalainen, Juuso (2020)
  Vuoden 2013 sähkömarkkinalakimuutoksen toimitusvarmuusvaatimukset sekä pääosin 60- ja 70-luvuilla rakennetun jakeluverkon luontainen uusiutumistarve tarkoittavat tarvetta laajoille verkon uusimistoimenpiteille tulevina ...
 • Building a computational artificial market 

  Koli, Mikael (2020)
  Computational economics is a branch of experimental economics that aims to recreate and explain the dynamics of real markets using computational simulations. Researchers of empirical economics have often very limited ability ...
 • Älykodit ja teknologian mahdollistamat uudet asumisratkaisut 

  Strandman, Markus (2020)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on toteuttaa älykotien suunnittelusta tapaustutkimus, jonka kohteena toimii Pöksänlahden asuinalue. Tutkimusta pohjustetaan tekemällä älykotien nykytilanteen katsaus, jossa käydään läpi ...
 • Putkiston seisminen luokittelu 

  Hankilanoja, Teppo (2020)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää, voidaanko putkistosta muodostuvia yhdekuormia mahdollisesti sallia enemmän maanjäristystilanteessa, joka oletetaan olevan kertaluonteinen tapahtuma rakenteen käyttöiän aikana. Usein ...
 • Työtä automatisoivan organisaatiomuutoksen haasteet ja ratkaisut 

  Qvick, Patrick (2020)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan työtä automatisoivan organisaatiomuutoksen toteutusta case-yrityksessä. Organisaatiomuutos käsittää toimenpiteet, joiden avulla yritys automatisoi yhden vaiheen kriittisestä liiketoiminta ...

Näytä lisää