Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • 0 AND 02 ADSORPTION ON Ag/Cu[100] 

   Pitkänen, Heikki (2005)
   In this work the adsorption mechanisms of atomic and molecular oxygen on Cu(100) surface are studied using ab initio simulation methods. Through the atomistic scale under-standing of the elementary oxidation processes we ...
  • 10 kV:n keskijänniteverkon kehittämissuunnitelma 

   Ahonen, Jarkko (2010)
   Diplomityön tavoitteena on laatia LE-Sähköverkko Oy:lle 10 kV:n keskijänniteverkon kehittämissuunnitelma. LE-Sähköverkko Oy on Lahti Energian tytäryhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Lahden alueella. LE-Sähköverkko ...
  • 100% renewable energy system for Turkey and the special role of solar photovoltaics and battery storage 

   Kilickaplan, Anil (2017)
   Economic growth, increasing population, urbanisation and industrialisation are the macro effects on increasing global energy demand. These indicators values are increasing in Turkey as well and will continue at least for ...
  • 1000 V distribution system and its potential in Russia 

   Abramov, Grigory (2007)
   The application of the three voltage level 20/1/0.4 distribution system in Finland has proved to be an economic solution to enhance the reability of electricity distribution. By using 1 kV voltage level between medium and ...
  • 1000 V jakelujännitteen käyttömahdollisuudet Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssä 

   Saira, Ville (2009)
   Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n 20/0,4 kV tekniikalla toteutettu sähkönjakeluverkko on monin paikoin saavuttamassa pitoaikansa loppua. Sähkönjakeluverkko sijaitsee pääasiassa haja-asutusalueilla ja on pääosin avojohtotekniikalla ...
  • 1000 V sähkönjakelujärjestelmän teknistaloudellisen kannattavuuden tarkastelu 

   Kaipia, Tero (2004)
   Tässä työssä tutkitaan 1000 V pienjännitejakelun taloudellista kannattavuutta. Tutkimus perustuu teoreettiseen tarkasteluun, jossa noudatetaan yleisiä verkostosuunnittelun periaatteita. EU-lainsäädäntö mahdollistaa 1000 V ...
  • 100MW:n biokattilan polttoaineiden hankinta ja taselaskenta 

   Heinonen, Henri (2007)
   Diplomityö tehtiin Anjalankoskella sijaitsevalle Vattenfallin tytäryhtiölle, Vamy Oy:lle. Vamy toimittaa Myllykoski Paper Oy:lle prosessilämpöä ja sähköä. Vuotuinen energiantuotanto on noin 700- 900 GWh prosessilämpöä ja ...
  • 20 kV ilmajohtoverkon maakaapeloinnin vaikutus maasulkusuojaukseen ja loistehotaseeseen 

   Pesonen, Matti (2015)
   Sähkömarkkinalakimuutokset ovat ohjanneet useita verkkoyhtiötä muuttamaan investoin-tistrategioitaan. Kiristyneet toimitusvarmuusvaatimukset edellyttävät useilta verkkoyh-tiöiltä aiempaa suurempaa panostusta jakeluverkon ...
  • 3D - model data transfer of ship hull structure features between cad programs 

   Gušani, Sami (2022)
   Shipbuilding design consists of three phases: conceptual design, preliminary design, and detail design. Each design process has its challenges addressed with the proper application, resulting in different design tools. The ...
  • 3D modeling of a large electric machine for sales purposes 

   Vehviläinen, Milla (2020)
   In this master’s thesis, I propose a best practice for providing reduced 3D models to marine customers at sales stage at ABB, a company designing and manufacturing large electric machines. Marine customers often request ...
  • 3D printing – creating learning environment for engineering students 

   Pikkarainen, Ari (2017)
   Purpose of this thesis was to design and create a functional learning environment to mechanical engineering students in Lapland University of Applied Sciences (LUAS). The learning environment combined traditional engineering ...
  • 3D reconstruction of logs from board images 

   Piskonen, Camilla (2022)
   Sawmills nowadays are heavily automated and especially sawing process optimisation could improve overall yield of sawn timber. The main focus of this thesis work is to create a method to reconstruct a 3D-model of a log ...
  • 3D Stripixel Detectors Simulation 

   Ilinov, Andrey (2010)
   Solid-state silicon detectors have replaced conventional ones in almost all recent high-energy physics experiments. Pixel silicon sensors don't have any alternative in the area near the interaction point because of their ...
  • 3D Surface Modeling From Point Clouds 

   Lankinen, Jukka (2009)
   The goal of this thesis is to implement software for creating 3D models from point clouds. Point clouds are acquired with stereo cameras, monocular systems or laser scanners. The created 3D models are triangular models or ...
  • 3D- apartment models as sales materials : How to acquire better sales results with pedagogical methods : a case study of Zoan 

   Tran, Nguyen (2020)
   This thesis studies the use of 3D apartment models as sales material produced by Zoan through the application of three pedagogical methods as well as the traditional sales funnel. The objective of the study is to discover ...
  • 3D-muodot tuoliaihion muotopuristuksessa 

   Malinen, Pekka (2006)
   Diplomityössä tutkittiin muotopuristeissa käytettävien viilujen soveltuvuutta yhteistyöyrityksen, VK Valmiskaluste Oy:n, valmistaman lepotuolin materiaaliksi. Tuoliaihion muoto edellytti viilun taivuttamista kahteen suuntaan, ...
  • 3D-printed adsorption modules for Indium recovery from seawater brine 

   Rahman, Md Arifur (2021)
   Indium is a metal that is commonly utilized in the electronic industry. Consumption of Indium has increased dramatically, but supply has not kept pace with demand. Additionally, Indium is classified as a critical raw ...
  • 3D-printed filters for waste incineration wastewater heavy metal removal 

   Lehmusmetsä, Tiia (2023)
   Clean water is vital for all living things. However, due to human activities, the availability of clean water has decreased around the world. Medicines, heavy metals, microplastics, and personal care products are the ...
  • 3D-printed geopolymers for adsorption of carbamazepine removal 

   Yasmin, Papia (2021)
   Water is a necessary component of biological life. However, the quality of water has deteriorated due to a variety of factors especially pollution caused by dyes, chemicals, heavy metals, medication, personal care products, ...
  • 3D-robottipoimintajärjestelmän kehittäminen 

   Sormunen, Ilkka (2007)
   Lasertekniikkaa hyödyntävä 3D-kuvaustekniikka tuo uusia mahdollisuuksia robotilla suoritettavaan kasastapoimintaan. Kasasta otetun syvyyskuvan avulla tuotteista voidaan määrittää perinteisen XY-paikkatiedon lisäksi tuotteen ...