Uusimmat aineistot

 • Sähköisten häiriö- ja virhelähteiden vaikutusten minimointi vaakajärjestelmässä 

  Vilenius, Elmo (2019)
  Vaakajärjestelmissä, joissa mitataan kuorman painoa analogisella voima-anturilla, on ongelmana voima-anturin analogisessa lähtöjännitteessä ilmenevät sähköiset häiriöt. Nämä häiriöt johtavat painokuorman väärään tulkintaan. ...
 • Aineettomaan omaisuuteen liittyvät siirtohinnoitteluoikaisut 

  Parkkinen, Juuso (2019)
  Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää, mitkä tekijät johtavat aineettomaan omaisuuteen liittyvässä siirtohinnoittelussa veroviranomaisen tekemiin siirtohinnoitteluoikaisuihin. Tämän lisäksi tutkimuksen tavoitteena on ...
 • Ilmalämpöpumpun tehokerroin ja taloudellisuus todellisissa käyttöolosuhteissa 

  Haiko, Jarmo (2019)
  Tämän kandidaatin työn tarkoituksena on tarkastella vuonna 1987 rakennetun Etelä-Karjalassa sijaitsevan yksikerroksisen rivitalon yhteen huoneistoon lisättävän ilmalämpöpumpun kannattavuutta. Pumpun asennuksen tarkoituksena ...
 • Älypuhelimen käytön vaikutukset puhelimen hiilijalanjälkeen 

  Hylkilä, Eveliina (2019)
  Työssä selvitetään nykyaikaisen matkapuhelimen, eli älypuhelimen, käytön vaikutuksia puhelimen hiilijalanjälkeen. Kandidaatintyö on tehty kirjallisuuskatsauksena tieteellisten artikkeleiden ja erilaisten verkkodokumenttien ...
 • Apuaineiden tarve tablettien valmistuksessa 

  Korhonen, Pauliina (2019)
  Tabletit ovat eniten käytetty lääkemuoto. Lääkeaineiden lisäksi tabletit sisältävät apuaineita, yleensä täyte-, side-, liuku- ja hajotusaineita. Tämän kandidaatin työn tavoitteena oli selvittää kirjallisuuden avulla ...
 • Planeettaraja-ajattelu biomassan tuotannossa 

  Kankaanpää, Otto (10.11.2019)
  Metsäbiopolttoaineita pidetään usein ympäristöystävällisenä energiamuotona. Biomassa on määritelty hiilineutraaliksi polttoaineeksi ja se on omiaan luomaan kuvan ympäristöystävällisestä energiamuodosta. Tämän työn tavoitteena ...
 • Strateginen kustannusjohtaminen : menetelmät ja käyttökohteet 

  Koskiaho, Lari (2019)
  Työssä tarkastellaan strategisen kustannusjohtamisen viimeisempiä trendejä vuosien 2015-2019 tieteellisten artikkeleiden avulla. Tavoitteena on tunnistaa, mitä menetelmiä strategisessa kustannusjohtamisessa on viimeaikaisimpien ...
 • Puhdistamolietteen pumppaus 

  Raiskio, Elisa (2019)
  Työn tavoitteena on vertailla eri pumppuvaihtoehtoja puhdistamolietteen pumppaamiseen. Tarkasteltava puhdistamoliete on kiintoainepitoisuudeltaan 20 – 30 massaprosenttista lietettä. Työssä käsitellään jätevedenpuhdistamon ...
 • Laaturaportointityökalun suunnittelu ja toteutus teollisuuskonseptiin 

  Hämäläinen, Lauri (2019)
  Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa laaturaportointityökalu ja kuvata toteutusta yleisen vaatimusmäärittelyn ja LEAN-ajattelun kannalta kohdeyrityksessä. Toteutetun laaturaportointityökalun ...
 • Triggerit sähköverkosta irrottautumiselle 

  Karevaara, Valeri (2019)
  Sähkön siirtohintojen nousu vuosi toisensa jälkeen on nostanut yleiseen keskusteluun mahdollisuuden sähkön omavaraiseen tuotantoon ja sähköverkosta irrottautumiseen. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan omavaraisen ...
 • Hiilidioksidin talteenotto suoraan ilmakehästä 

  Kasvi, Roope (2019)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää kirjallisuuden pohjalta hiilidioksidin kaappaamista suoraan ilmakehästä. Tarkastelun tavoitteena on tuoda esille erilaisia hiilidioksidin talteenottomenetelmiä suoraan ilmakehästä ...
 • Neutronivuojakauman ja kasvutekijän laskeminen differenssimenetelmällä 

  Leppänen, Riku (2019)
  Tässä kandidaatintyössä luodaan ydinreaktorin neutronivuojakauman ja kasvutekijän ratkaiseva yksinkertainen sydänsimulaattori Reaktori3D. Se käyttää alkuarvoinaan Monte Carlo -menetelmään perustuvan Serpent-ohjelmiston ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän optimointi kulutusprofiilin mukaan 

  Dinh, Sang (2019)
  Kandidaatintyössä arvioitiin verkosta ostettavan sähkön minimoimiseen optimoidun aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta, sekä analysoitiin kulutusprofiilin muodon merkitystä aurinkosähköjärjestelmän suunta- ja kallistuskulmiin. ...
 • Ruostumattomasta teräksestä hitsaamalla valmistetun puutavarapankon väsytyskoe ja staattisen rajatilan testaus 

  Rautkoski, Jani (2019)
  Testauksen tavoitteena oli varmistaa austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetun puutavarapankon tieliikennelain asettamien säädösten täyttyminen. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää hitsaamalla kasatun ...
 • Brändi-identiteetin ja brändi-imagon suhde suomalaisessa matkailu ja vapaa-ajan yrityksessä 

  Rossi, Mira (2018)
  Vahva brändi on yksi tärkeimmistä erilaistumiskeinoista nykypäivänä. Brändin asemoinnin avulla voidaan luoda kilpailuetua muihin alan toimijoihin. Jotta yritys voidaan asemoida markkinoilla, on brändi-identiteetin ...
 • Epäsymmetrisen pienahitsin vaikutus jännityskonsentraatioihin hitsin rajaviivalla 

  Ekholm, Mikael (2019)
  Työssä tutkitaan X-liitoksen pienahitsien ja liitoslevyjen epäsymmetrisyyden vaikutusta hitsin rajaviivalla vallitseviin jännityskonsentraatioihin. Työssä hyödynnetään tehollisen lovijännityksen ja rakenteellisen jännityksen ...
 • Vastuullisen toimittajavalinnan vaikutukset yritykselle 

  Kolu, Inka (2019)
  Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, miksi yritysten on kannattavaa huomioida vastuullisuus osana toimittajavalintaa. Työn tarkoituksena on tutkia vastuullisen toimittajavalinnan positiivisia ja negatiivisia ...
 • Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista kalvotekniikalla 

  Vainio, Petteri (2019)
  Tässä kandidaatintyössä tarkoituksena on tutkia, voidaanko kalvotekniikkaa käyttää tehokkaasti hiilidioksidin talteenottoon savukaasuista. Energiantuotannosta aiheutuu valtava määrä hiilidioksidipäästöjä, ja päästörajoitusten ...
 • Ensihoidossa käytettävien lämmittävien ja viilentävien tuotteiden kemialliset reaktiot 

  Kolehmainen, Mika (2019)
  Ensihoidossa käytetään kylmäpakkauksia pehmytkudosvammojen ensihoitoon ja lämpöpakkauksia potilaan lämmittämiseen. Markkinoilla on monenlaisia kädenlämmittimiä sekä lämpöpakkauksia ja on havaittu, että jotkin lämmittävistä ...
 • Esimiestyö virtuaaliorganisaatiossa 

  Tanninen, Eveliina (2019)
  Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia esimiestyötä virtuaaliorganisaatiossa. Tavoitteena on erityisesti ymmärtää, kuinka virtuaaliorganisaatio vaikuttaa valitussa case- organisaatiossa esimiestyöhön. Tutkimus ...

Näytä lisää