Uusimmat aineistot

 • Jätevedenpuhdistamon jätevedenkäsittelyn tehostaminen : case Mäkikylän jätevedenpuhdistamo 

  Katajala, Nea (2019)
  Työn tavoitteena on tutkia menetelmiä jäteveden typen- ja fosforinpoiston tehostamiseen jätevedenpuhdistamoissa. Vaihtoehtoja on pohdittu Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa ...
 • Lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

  Kalliomäki, Artturi (2020)
  Tämän työn tavoite on selvittää, millä keinoilla lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Tarkastelusta on rajattu pois siivettömät ja sotilaalliset ilma-alukset. Aiheen ymmärtämiseksi selvitetään lentokoneiden ...
 • Asiakkaiden sitouttaminen pankkisektorilla : case S-Pankki 

  Pajari, Riku (2019)
  Kilpailu pankkisektorilla on merkittävästi lisääntynyt samalla kun kysyntä on pysynyt melko samana. Tämän takia pankit pyrkivät kaikin keinoin erottautumaan edukseen kilpaillulla pelikentällä ja tarjoamaan asiakkaille ...
 • Mökkialue off-grid -toteutuksena 

  Pölönen, Juha (2020)
  Tutkimuksen tarkoituksena on mitoittaa ympärivuotinen aurinkoenergiajärjestelmä mökkikylälle, jota ei ole liitetty valtakunnan sähköverkkoon. Aurinkoenergiajärjestelmän varavoimalana toimii dieselaggregaatti. Mökkikylässä ...
 • Digitaaliset hankintajärjestelmät ja niiden tehokkuusvaikutukset 

  Huurinainen, Elisa (2019)
  Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on tutkia digitaalisten hankintajärjestelmien erityispiirteitä ja niiden tehokkuusvaikutuksia hankintaprosessin näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on antaa kattava yleiskuva ...
 • Asuntojen hintoihin vaikuttavat tekijät pääkaupunkiseudun kehyskunnissa 

  Seppänen, Sini (2020)
  Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan toteutunutta hintakehitystä pääkaupunkiseudun kehyskunnissa sekä tutkitaan kehyskuntien asuntojen hintoihin vaikuttaneita tekijöitä. Tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät selittävät ...
 • E-commerce and its impact on customer behavior in B2B market 

  Mononen, Johannes (2020)
  This bachelor’s thesis has a purpose to explain and clarify how the e-commerce impacts customers behavior in B2B market. To achieve this, an investigation of e-commerce compared to traditional ways of making business will ...
 • Yritysostojen motiivien yhteys pörssikurssien liikkeisiin 

  Kassinen, Henry (2019)
  Tässä tutkielmassa on tarkoitus selvittää, miten yrityskauppaan liittyvät motiivit vaikuttavat pörssikursseihin. Tutkimusaineisto koostuu kahdeksasta Suomessa toimivasta teknologiayrityksestä, jotka ovat tehneet yritysostoja ...
 • Big datan hyödyntämisen vaikutus brändipääomaan 

  Korkeaniemi, Saga (2020)
  Tässä kandidaatintutkielmassa pyritään selvittämään big datan hyödyntämisen vaikutusta yrityksen brändipääomaan. Aihetta lähestytään aikaisempien tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella, joiden mukaan tehdään oletuksia ...
 • Big datan hyödyntämisen vaikutus pörssiyhtiöiden kannattavuuteen 

  Rajala, Essi (2020)
  Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, miten big datan hyödyntäminen vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Teoriaosassa esitellään kannattavuuden, big datan ja data-analytiikan teoriaa. Teorian avulla ...
 • Kaya-hajotelman taustatekijöiden vaikutukset hiilidioksidipäästöihin Länsi-Euroopassa ja Itä-Aasiassa 1970-2015 

  Leino, Salla (2020)
  Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia hiilidioksidipäästöjen taustatekijöiden vaikutuksia valituilla maantieteellisillä alueilla. Alueiksi valikoitui kehittynyt Länsi-Eurooppa ja kehittyvä Itä-Aasia. ...
 • Hankintojen data ja datan hyödyntäminen suomalaisissa pk-yrityksissä 

  Sallinen, Atte (2019)
  Tässä kandidaatintutkielmassa pyritään selvittämään valittujen kohdeyritysten valmiuksia tukea hankintojaan datan avulla. Datan entistä vaivattomamman saatavuuden ja hyödyntämisen seurauksena data on päässyt asemaan, jossa ...
 • Brexit-prosessin vaikutus punnan kurssin kehitykseen 

  Worku, Rahel (2020)
  Tämä kandidaatintutkielma tarkastelee brexit-prosessin vaikutusta punnan ja euron väliseen kurssiin ja sen epänormaaleihin tuottoihin. Brexit on historiallisesti merkittävä prosessi, sillä yksikään valtio ei ole tätä ennen ...
 • Data-analytiikka rahanpesun estämisessä 

  Hassinen, Aaro (2019)
  Data-analytiikan käyttö yleistyy yrityksissä ja sen avulla pyritään saamaan kilpailuetua. Työn tavoitteena on selvittää, miten finanssialan organisaatio pystyy hyödyntämään data-analytiikkaa ja erityisesti, miten finanssialan ...
 • IFRS 16 -standardin vaikutukset konsernin vakavaraisuuteen 

  Paavola, Kasperi (2020)
  Vuonna 2016 International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi uuden, vuokrasopimuksia käsittelevän IFRS 16 -standardin, joka korvasi edeltäjänsä, IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin vuoden 2019 alussa. Uusi standardi ...
 • Antibakteerisen Active 2.0 laatan markkinointisuunnitelma case Reatek Oy 

  Rautio, Noora (2019)
  Kandidaatintyössä on tehty markkinointisuunnitelma antibakteeriselle Active 2.0 laatalle. Työ on tehty lappeenrantalaiselle laatta- ja sisustusmyymälä Reatek Oy:lle. Active 2.0 on hopealla saostettu titaanidioksidipinnoite, ...
 • Yrityksen taloudellisen suoriutumisen vaikutus yrityksen hiilidioksidipäästöihin metsäteollisuudessa 

  Pilli, Saija (2020)
  Ilmaston lämpeneminen on koko maapalloa koskettava uhka, jonka hidastamisessa teollisuusyritykset ovat erityisen tärkeässä asemassa. Erityisesti hiilidioksidipäästöjen kontrollointi on yksi merkittävä tekijä teollisuuden ...
 • Pelialustan lanseerauspäätökset 

  Segerman, Johan (2019)
  Peliteollisuus on kasvava ja todella kilpailtu ala. Peliteollisuuden yksi osa-alueista on pelikonsolit eli kuluttajalle tarkoitetut pelialustat. Pelikonsolimarkkinat ovat kolmen suuren yrityksen hallussa, joiden kilpailu ...
 • The profitability of merger arbitrage in the European markets 2010-2018 

  Alenius, Aapo (2020)
  Merger arbitrage is an event-driven investing strategy that exploits price differences after M&A announcements. This thesis examines the risk-adjusted profitability of merger arbitrage in Europe on a data sample consisting ...
 • Kohdennettu online-mainonta kuluttajan näkökulmasta 

  Westberg, Robert (2020)
  Tämä kanditutkielma tutkii kohdennettua online-mainontaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuluttajien asenteita ja näkemyksiä kohdennetusta online-mainonnasta, sillä aiempaa tutkimusta on tästä näkökulmasta melko ...

Näytä lisää