Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

 

Uusimmat aineistot

 • Aurinkosähkövoimalan hankinta vedenkäsittelylaitokselle ja jäähallille 

  Suihkonen, Eetu (2020)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia aurinkosähköjärjestelmän hankintaan liittyviä kysymyksiä muun muassa aurinkosähkön kannattavuutta. Tarkastelussa on kaksi merkittävää sähkön kuluttajaa, vedenkäsittelylaitos ...
 • Ilmankosteuden aiheuttamat korroosioilmiöt elektroniikan komponenteissa ja piirilevyissä 

  Kangas, Juho (2020)
  Elektroniikkalaitteita käytetään kaikkialla monenlaisissa olosuhteissa. Laitteiden kestävyys ja luotettavuus on tärkeää, koska vikaantuneet laitteet aiheuttavat taloudellisia menetyksiä. Ilmankosteus on yksi osatekijä ...
 • Metsien hiilineutraalius 

  Hannonen, Otso (2020)
  Metsät toimivat hiilinieluina ja -varastoina, mutta niiden biomassaa käytetään myös energian tuotannon polttoaineena sekä rakentamisen ja puutuotteiden raaka-aineena. Ilmastonmuutoksen voimistuessaon keskustelumetsien ja ...
 • Mobiililaitteiden käyttö värähtelyanalyysissä 

  Lassila, Arttu (2020)
  Tässä kandidaatintyössä tutkitaan erilaisten mobiililaitteiden soveltuvuutta toimia mittalaitteistona värähtelyanalyysissä. Työn tavoitteena on saada tietoa mahdollisuuksista, joita mobiililaitteet voivat tarjota ...
 • Big Datan hyödyntäminen käyttöön perustuvan tuote-palvelujärjestelmän kehityksessä 

  Ylitalo, Valtteri (2020)
  Työn tavoitteena oli selvittää Big Datan hyödyntämismahdollisuuksia käyttösuuntautuneiden tuote-palvelujärjestelmien kehityksessä ja niihin perustuvien liiketoimintojen tukena. Työssä arvioitiin Big Datan käyttöönottoon ...
 • Tilannekuvajärjestelmän tietokannan toteuttaminen pilviympäristössä 

  Rantanen, Joonatan (2020)
  Pilvilaskentaa hyödynnetään nykyaikaisessa tietotekniikassa runsaasti sen tuomien etujen takia. Tilannekuvajärjestelmät ovat yksi järjestelmätyyppi, joka voi hyötyä pilvilaskennan käytöstä. Tilannekuvajärjestelmät ovat ...
 • Koirien ja kissojen hiilijalanjälki Suomessa 

  Vainikka, Sirje (2020)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää koirien ja kissojen hiilijalanjälki Suomessa. Työssä selvitetään, mistä osa-alueista koirien ja kissojen hiilijalanjälki koostuu ja miten lemmikinomistajat voivat vaikuttaa ...
 • Asuntosijoittamisen riskienhallinta Suomen asuntomarkkinoilla 

  Åberg, Olli (2019)
  Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä eri riskejä asuntosijoittaminen sisältää ja miten eri sijoittajaprofiilit voi hallita asuntosijoituksen riskejä. Tämän lisäksi tutkimuksen tavoitteena on ottaa selvää siitä, ...
 • Ympäristöystävällisten kulutustottumusten edistäminen pakkausmerkintöjen informatiivisuutta kehittämällä 

  Roihupalo, Liisa (2020)
  Tässä kandidaatintyössä käsitellään tuotteiden pakkausmerkintöjä ympäristönäkökulmasta. Työn tavoitteena on selvittää pakkausmerkintöjen keskeiset ongelmat sekä mahdollisuudet merkkien kehittämiseen ja ympäristöystävällisen ...
 • Omakotitalon lämmitystapavertailu 

  Bister, Marika (2020)
  Tässä kandidaatintyössä vertaillaan vaihtoehtoisia lämmitysjärjestelmiä ja niiden kannattavuutta omakotitalossa. Työn kohteena on vuonna 1985 rakennettu, 120 m2 omakotitalo, jossa on työn aloitushetkellä rakentamisen ...
 • Biopohjaisten muovien prosessointi ja käyttö erotusväliaineina 

  Teinilä, Mandi (2020)
  Työn tavoitteena oli tutkia miten biopohjaiset polymeerit sopivat erotusväliaineiksi, kuinka niiden käyttöä voitaisiin edistää ja kierrätystä tehostaa. Polymeerien käyttö erotusväliaineina on hyvin yleistä ja lähes kaikki ...
 • IFRS 16 -standardin vaikutukset tilinpäätökseen 

  Fernström, Mikael (2020)
  IASB (International Accounting Standards Board) kehitti FASB:n (Financial Accounting Standards Board) kanssa yhteisessä projektissa uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin, joka korvasi IAS 17 Vuokrasopimuksien kirjanpito ...
 • Pandemian vaikutus toimitusketjuihin 

  Pöntinen, Pieti (2020)
  Tämä kandidaatintyö tarkastelee koronaviruspandemian vaikutuksia toimitusketjuihin ja kuinka vastaavanlaista tilannetta varten voidaan valmistautua jatkossa paremmin. Työssä paneudutaan erityisesti toimitusketjuun, pandemian ...
 • Kestävyysmuutos : poikkeusolojen kuluttajakäyttäytyminen muutosajurina 

  Räsänen, Aapo (2020)
  Tämä kandidaatintyö käsittelee kestävyysmuutosta kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää poikkeusolojen kuluttajakäyttäytymisen vaikutus kestävyysmuutokselle. Työssä kerrotaan liikenne- ja ruokasektorin ...
 • Tuotannon karkeasuunnittelun rooli eri tuotannonohjausmuodoissa 

  Olkkonen, Aatu (2020)
  Tässä työssä käsitellään tuotannon karkeasuunnittelun roolia eri tuotannonohjausmuodoissa, mitä pohditaan ohjausmuotojen etujen ja haittojen, sekä karkeasuunnittelun käytäntöjen avulla. Työn tavoitteena on tunnistaa erilaiset ...
 • Älykodit ja teknologian mahdollistamat uudet asumisratkaisut 

  Strandman, Markus (2020)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on toteuttaa älykotien suunnittelusta tapaustutkimus, jonka kohteena toimii Pöksänlahden asuinalue. Tutkimusta pohjustetaan tekemällä älykotien nykytilanteen katsaus, jossa käydään läpi ...
 • Laitostyypin EPR keskeiset piirteet ja erikoisominaisuudet 

  Ojala, Jenna (2020)
  Tässä kanditaatintyössä tutkitaan eurooppalaista painevesireaktoria eli EPR-mallista reaktoria. EPR-laitoksia on maailmassa viisi, joista kaksi ovat käynnissä Kiinassa, kaksi ovat rakennusvaiheessa, joista toinen on Ranskassa ...
 • EU Painelaitedirektiivin ja EN tuotestandardin käytön vaikutukset tulitorvikattilan valmistuskustannuksiin Suomessa 

  Löf, Mikael (2020)
  Työssä tutkittiin Euroopan Unionin yhtenäisen painelaitelainsäädännön eli painlaitedirektiivin, sekä tulitorvikattilan valmistusta tukevan SFS-EN 12953 tuotestandardin käytön vaikutusta tulitorvikattilan suunnittelun ...
 • Sähkönjakeluverkkoyhtiöiden tariffien kehittyminen Pohjoismaissa 

  Mäkelä, Sonja (2020)
  Vuonna 2013 Suomessa astui voimaan uusi sähkönjakelun toimitusvarmuuksia kiristävä lakimuutos, ja tässä kandidaatin tutkielmassa selvitetään, voidaanko tämän uuden lakimuutoksen aiheuttamaa kustannusten kasvua havaita ...
 • Pelillistämisen aikaansaaman motivaation muodostuminen 

  Ismail, Mohamed (2020)
  Pelillistäminen on nähty olevan hyödyllinen keino tavoitteiden asettamisessa. Pelillistämisen avulla työnkuva ja tavoite saadaan viestittyä niin, että se auttaa motivaation ylläpitämisessä. Tässä kandidaattitutkielmassa ...

Näytä lisää