Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

 

Uusimmat aineistot

 • Power to gas ja voimalaitokset 

  Joronen, Mikko (2020)
  Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan Power to Gas -konseptin käytäntöä, haasteita, tulevaisuuden näkymiä ja suhdetta voimalaitoksiin. Työssä on myös esimerkki PtG-laitoksesta, jossa tarkastellaan sen teknisiä ratkaisuja, ...
 • Leijukerrostekniikkaratkaisut jätteiden hävittämisessä ja hyödyntämisessä 

  Liimatainen, Valtteri (2020)
  Jätemäärien kasvaminen on globaali ongelma, joka vaatii nopeita toimenpiteitä. Jätteen energiahyödyntäminen on tärkeä osatekijä jätemäärän kasvun hillinnässä, sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä. Sitä ...
 • Humalan aromi- ja katkeroaineiden analysointi 

  Koskinen, Karri (2020)
  Voimakkaasti humaloitujen oluiden suosion kasvaessa on tärkeää huomioida, että humalan osuus oluen valmistus- ja raaka-ainekustannuksista on merkittävä. Humalan laadunvalvonta ja tuotekehitys on tästä syystä tärkeässä ...
 • Sisäisen tuntihinnan määrittäminen toimintolaskennan avulla 

  Issakainen, Topi (2020)
  Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on organisaation sisäisen tuntihinnan määritteleminen toimintolaskennan avulla. Tutkimusstrategiana on käytetty tapaustutkimusta, sillä tutkielma on toteutettu projektiliiketoimintaa ...
 • Puukenttien hulevesien käsittely ja vesistöpäästöt 

  Tuononen, Emilia (2020)
  Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten metsäteollisuuslaitokset ovat vieneet hulevesien käsittelyä koskevat BAT-päätelmät käytäntöön. Työssä tehdään koontoa siitä, miten Suomessa kuorellisen puun varasto- ja käsittelyalueiden ...
 • Tiettyjen polymeerien suhde nykyiseen mikromuovilainsäädäntöön ja määritelmiin 

  Rimpiläinen, Waltteri (2020)
  Mikromuoveista on tullut vuosien saatossa globaali ongelma, joka puhuttaa maailmalla ja herättää keskustelua normaalissa arjessakin. Mikromuoveihin liittyvät tutkimukset ovat kuitenkin vielä murroksessa, jolloin niihin ...
 • Fosforin poiston tehostaminen tertiäärisellä suodatuksella kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa 

  Närvänen, Siiri (2020)
  Fosfori aiheuttaa vesistöissä rehevöitymistä ja sitä kautta merkittäviä haittoja, kuten levien lisääntyneestä hapenkulutuksesta johtuvia kalakuolemia. 2020-luvulla on EU:lta odotettavissa kiristyviä vaatimuksia tai ...
 • Jakelumuuntajien ennakoivan kunnossapidon menetelmät ja kannattavuus 

  Haverila, Aleksi (2020)
  Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan ja selvitetään jakelumuuntajille soveltuvia ennakoivan kunnossapidon menetelmiä sekä niiden kannattavuutta suomalaisessa jakeluverkkoliiketoimintaympäristössä. Tutkimuksessa käsiteltiin ...
 • Wearable technology as part of access control 

  Taavila, Erik (2020)
  Thesis reviews the relationship of wearable technology to the electronic access control in the context of risk management and asset and property protection. Thesis analyzes the suitability of six access control technologies ...
 • Ligniini kemiallisessa metsäteollisuudessa ilmastonmuutoksen näkökulmasta 

  Freyberg, Carl (2020)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, kuinka kemiallisen metsäteollisuuden sivuvirran ligniinin ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää. Ligniiniä käytetään pääsääntöisesti metsäteollisuuden polttoaineena, mutta uusien ...
 • Vibration measurement of high-speed electric motor post-assembly testing 

  Narsakka, Juuso (2020)
  For new machines, it is important to perform post-assembly testing. The performance of a rotating machine is often reduced due to faults such as imbalance, misalignment, looseness, or deformation during installation. Faults ...
 • Maanparannuskipsin kokonaisarseenin määritysmenetelmän validointi 

  Hartikainen, Satu-Lotta (2020)
  Arseeni on myrkyllinen puolimetalli, jota esiintyy luonnollisesti ympäristössä maa- ja kallioperässä. Arseenin eri hapetusasteet vaikuttavat arseenia sisältävän aineen esiintymismuotoon ja vaikutuksiin ympäristössä. Tässä ...
 • Meridieselmoottorin pakokaasuvirrasta erotettujen partikkelien käsittely ja hyötykäyttö 

  Vesanto, Vertti (2020)
  Kandidaatintyössä selvitetään meridieselmoottorin synnyttämien hiukkaspäästöjen hyötykäyttömahdollisuuksia. Aineistona on käytetty kirjallisuuskatsausta sekä Wärtsilältä saatuja hiukkasmassa näytteitä. Työn tavoitteena on ...
 • Pyörrevirtaerotteluun sopivat kierrätysmateriaalit 

  Peura, Samu (2020)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tunnistaa pyörrevirtaerotteluun sopivia kierrätysmateriaaleja. Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena uusimpien tieteellisten tutkimusten pohjalta. Pyörrevirtaerotin on kierrätysteollisuudessa ...
 • Synteettisen muovin korvaaminen uuden sukupolven biopolymeerikomposiiteilla 

  Hakala, Julia (2020)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, miten synteettisiä muoveja voidaan korvata biopolymeerikomposiiteilla sovelluksissa, joissa tarvitaan nesteen korkeaa absorptiokykyä. Tässä työssä valmistettiin hydrogeelejä ...
 • Development of a control framework for a serial robot manipulator and gripper based on Robot Operating System platform (ROS) 

  Syyrilä, Tuomas (2020)
  This project was conducted as a part of research for the Laboratory of Intelligent Machines at LUT University (Lappeenranta-Lahti University of Technology) in developing a ROS-based collaborative robot manufacturing station. ...
 • Kartonkikoneen jauhimen layout-suunnittelu 

  Hiltunen, Konsta (2020)
  Layout-suunnittelu on olennainen osa suunnittelua. Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, kuinka prosessin layout-suunnittelu toteutetaan suunnittelutoimiston pääsuunnittelijan näkökulmasta. Jauhatus on tärkeä ...
 • Vastuullisuus muotialan yritysten markkinointistrategioissa 

  Moilanen, Vilhelmiina (2019)
  Tämän kandidaatintutkielman on tarkoitus tutkia miten muotialalla toimivat yritykset viestivät sidosryhmilleen vastuullisuudesta. Yritysten vastuullisuustoimet voidaan kiteyttää käsitteeseen ”yhteiskuntavastuu”. Yhteiskuntavastuu ...
 • Kestomagneettitahtikoneen hinnoittelu 

  Taina-Parviainen, Maria (2020)
  Tässä työssä perehdytään tärkeimpiin hinnoittelustrategioihin B2B teollisuudessa ja tutkitaan keinoja menestyvään hinnoitteluun. Pelkästään standardi-, massatuotteille ja B2C sopivat strategiat jätetään pois tarkastelusta. ...
 • Suunnittelu- ja valmistusinformaation hallinta robottihitsauksessa 

  Malmsten, Niki (2020)
  Tässä kandidaatintyössä tutkitaan, mikä informaatio on olennaista, kun suunnitellaan ja valmistetaan robottihitsauksen avulla kappeleita. Työssä tutkitaan myös, onko mahdollista kuljettaa informaatiota 3D-mallien mukana ...

Näytä lisää