Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "taajuusmuuttaja"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Hajautetun automaation käyttö osana simulaatiota 

   Kuparinen, Lasse (2016)
   Työssä perehdytään simulaatiotekniikkaan, jossa käytetään osana fyysistä laitteistoa, ja siihen tarvittaviin komponentteihin, kuten ohjelmistorajapintoihin sekä kenttäväylään. Työssä tutustutaan myös IEC 61131-3 ja IEC ...
  • Reaaliaikainen Clarken muunnos 

   Kärkkäinen, Tommi (2010)
   Työssä suunniteltiin ja rakennettiin laite, joka suorittaa reaaliaikaisen Clarken muunnoksen kolmivaiheiselle mittaussignaalille. Kolmivaiheisella mittaussignaalilla tarkoitetaan tässä kolmivaiheisesta järjestelmästä ...
  • Taajuusmuuttajan kapasitanssien vaikutus moottorin laakerivirtoihin 

   Hulkkonen, Joona (2017)
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan taajuusmuuttajakäyttöisissä sähkömoottoreissa ilmeneviä laakerivirtoja. Tutkielma koostuu kirjallisesta ja kokeellisesta osuudesta. Kirjallisuusosiossa selvitettiin erilaisten laakerivirtojen ...
  • Taajuusmuuttajaohjattu kestomagneettitahtikone opetuslaboratoriokäytössä 

   Vuorio, Teppo (2013)
   Kestomagneettien kehittyminen on mahdollistanut sähkökoneen rakentamisen perinteisistä menetelmistä poiketen ja on samalla luonut uudenlaisia ominaisuuksia ja käyttökohteita. Erityisesti kestomagneettitahtikone (PMSM) on ...