Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "ydinosaaminen"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Spin-offien vaikutus omistaja-arvoon 

   Hölsö, Pekka (2008)
   Perusteluna spin-offien toteuttamisen taustalta löytyy pyrkimys omistaja-arvon kasvattamiseen. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää spin-offien vaikutusta omistaja-arvoon lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Aluksi ...
  • Toimintojen ulkoistaminen: Case Teknologiateollisuus ry:n neuvotteluinfrastruktuuri ja -palvelut 

   Keskinen, Pauli (2010)
   Kandidaatintyö käsittelee neuvottelupalvelujen ja –infrastruktuurin ulkoistamista. Tarkastelukohteena toimii Teknologiateollisuus ry. Kyseessä on tyypillinen tapaustutkimus. Työssä käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä. ...
  • Ymmärrystä ja keinoja osaamisen ja tiedon johtamiseen 

   Jokimies, Sari (2006)
   Tämän tutkimuksentavoitteena on tarkastella osaamisen ja tiedon johtamista. Työssä tarkastellaan aiheeseen liittyviä teoreettisia kehyksiä. Työ ei sisällä empiiristä tutkimusosaa. Tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä ...