Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "ydinreaktori"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Laivareaktorit 

   Suntio, Ilkka (2014)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan laivojen voimanlähteenä käytettäviä ydinreaktoreita ja vertaillaan niiden ominaisuuksia maalla toimiviin reaktoreihin. Lisäksi käydään läpi laivareaktorien historiaa, reaktorin ...
  • Neutronivuojakauman ja kasvutekijän laskeminen differenssimenetelmällä 

   Leppänen, Riku (2019)
   Tässä kandidaatintyössä luodaan ydinreaktorin neutronivuojakauman ja kasvutekijän ratkaiseva yksinkertainen sydänsimulaattori Reaktori3D. Se käyttää alkuarvoinaan Monte Carlo -menetelmään perustuvan Serpent-ohjelmiston ...
  • Pienen modulaarisen ydinreaktorin toiminta ja turvallisuus : Case: NuScale 

   Turunen, Mikko (2018)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään NuScalePowerin kehitteillä olevaa pientä modulaarista ydinreaktoria. Tavoitteena on selvittää NuScalen erityispiirteet ja reaktorin toiminta-arvot, joita vertaillaan muihin kevytvesireaktoreihin ...
  • Pienet kaukolämmitysreaktorit 

   Rahkonen, Tomi (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli saada käsitys siitä, onko ydinreaktoreita mahdollista ja järkevää käyttää kaukolämmityksessä, saada käsitys teknologian nykytasosta sekä verrata eroja perinteiseen ydinvoimalaan. Työssä ...
  • Sulasuolareaktorit 

   Laitinen, Vesa (2014)
   Sulasuolareaktori on ydinreaktorityyppi, jota kehitettiin ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa 1940-luvulta 1970-luvulle. Tänä aikana sulasuolatekniikkaa tutkittiin muun muassa kahden koereaktorin avulla. Vuosikymmenten ...