Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • 1D-lämpötilajakauman mittaaminen valokuidulla HIPE-koelaitteiston vesisäiliössä 

   Kinnunen, Santeri (2020)
   Tässä työssä valokuidulla mitataan 1D-lämpötilajakaumaa sekä kerrotaan mihin valokuitumittaustapa perustuu ja kuinka se toimii. Työssä tehdään kokeellisia jatkomittauksia Joonas Telkän LUT-yliopiston ydintekniikan ...
  • 2-(aminometyyli)pyridiini ligandin kompleksoituminen nikkelin kanssa eri liuottimissa 

   Salmenhaara, Oskari (2014)
   Kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia 2-(aminometyyli)pyridiini ligandin kompleksoitumista nikkeli(II) ionin kanssa vesiliuoksissa ja eri orgaanisissa liuotinseoksissa. Työ tehtiin osana laajempaa tutkimusta, jossa pyritään ...
  • 2.6 MW:n tuulivoimakonvertterin nestejäähdytysjärjestelmän komponentit ja hinnat 

   Montonen, Jyrki (2014)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin nestejäähdytteisen 2.6 MW:n tuulivoimakonvertterin jäähdytysjärjestelmään kuuluvat komponentit ja niiden hinnat. Tällä pyritään helpottamaan uutta teknologiaa hyödyntävien jäähdytysjärjestelmien ...
  • 20 kV maakaapeleiden vianpaikannus 

   Karttunen, Harri (2020)
   Sähkönjakeluverkon laatuvaatimusten kiristyttyä vuoden 2013 sähkömarkkinalain uudistuksen myötä maakaapelointiaste lähti nousuun Suomessa. Maakaapeliverkon pidentyessä verkkoyhtiöt tarvitsevat väistämättä yhä enemmän ...
  • 2000-luvun höyryturbiiinit 

   Heinonen, Mikko (2011)
   Kandidaatintyössä esitetään nykyaikaisen höyryturbiinin toimintaperiaate ja tärkeimmät komponentit. Lisäksi esitetään tietoa turbiinien kehityksestä, eri turbiinityypeistä ja valmistajista.
  • 2D-pelin tekeminen Pygletillä 

   Laine, Sakari (2017)
   Python on tällä hetkellä yksi suosituimmista ohjelmointikielistä, ja sille on tehty useita pelikirjastoja. Pyglet on OpenGL-ohjelmointirajapintaan perustuva tehokas Python-multimediakirjasto, joka on keskittynyt erityisesti ...
  • 2D-tasotapauksen soveltaminen 3D-geometriaan tehollisen lovijännityksen menetelmällä 

   Punkkinen, Lassi (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin laskentamenetelmää, jolla voitaisiin laskea 3D-geometrian tehollinen lovijännitys kuormaa kantamattomassa liitoksessa. Tässä menetelmässä 2D ENS-mallista määritettiin lovijännityskertoimet ...
  • 3 kW:n mikrokaasuturbiinin periaatesuunnittelu 

   Koponen, Timo (2014)
   Tässä työssä esitellään ensiksi yleisesti kaasuturbiini, sen toimintaperiaate ja sovelluskohteet. Lisäksi kaasuturbiinin yleinen suunnittelu käydään läpi mitoituksen kannalta. Mikrokaasuturbiini on kaasuturbiini pienemmässä ...
  • 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönotto ohutlevytuotteiden tuotannossa 

   Varis, Santeri (2017)
   Ohutlevyjen taivutus ja ohutlevykappaleiden lopullisten mittojen määrittäminen etukäteen on haastava aihe, joka on jatkuvan aktiivisen tutkimustyön kohteena. Yksiselitteistä ja yleispätevää laskentamallia kappaleen oikaistun ...
  • 3D-tulostettu tuuliturbiinin vaihteen pienoismalli 

   Kiema, Mikko (2015)
   Työn aiheena on vaihteen pienoismallin suunnittelu ja toteutus 3d-tulostusta hyväksi käyttäen. Pienoismalli tehdään Moventas Gears Oy:n suunnittelemasta tuuliturbiinin vaihteesta. Vaihteen pienentämisestä johtuen malliin ...
  • 3D-tulostuksen hyödyntäminen erotus- ja puhdistustekniikoissa 

   Nieminen, Pinja (2019)
   Työn tavoitteena oli selvittää, millaiset mahdollisuudet 3D-tulostuksella on tulla osaksi erotus- ja puhdistustekniikan prosesseissa käytettävien osien valmistusta. Aiheesta on tehty vasta vähän tutkimuksia ja monissa ...
  • 500-myötölujuusluokan laivaterästen hitsaus 

   Nororaita, Mikael (2014)
   Tässä tutkimuksessa esiteltiin arktisella alueella käytettyjä 500-myötölujuusluokan laivateräksiä sekä niiden hitsausta. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella käytettyjä hitsausprosesseja kyseisille laivateräksille. ...
  • 5G teknologian mahdollisuudet ja vaikutukset ohjelmistokehityksen näkökannalta 

   Eetu, Nikkilä (2020)
   Tässä työssä analysoidaan 5G teknologian mahdollisia vaikutuksia ohjelmistokehitykseen. Tämä tapahtuu kirjallisuuskatsaukseen perustuvana erillisten 5G ominaisuuksien ja 5G:n mahdollistavien teknologioiden mahdollisuudet ...
  • 6 kW:n mikrokaasuturbiinin testilaitteen parantaminen 

   Nuutinen, Toni (2017)
   Tässä kandidaatintyössä tutustutaan ensin yleisesti kaasuturbiineihin, tutustutaan niiden termodynamiikkaan, teoriaan ja niiden toimintaan. Työssä tutkitaan erilaisia polttoainevaihtoehtoja ja mietitään tapoja parantaa ...
  • A case study of customer knowledge management in electronic business 

   Salojoki, Riikka (2019)
   The purpose of this bachelor’s thesis is to explain how an organization can manage customer knowledge in electronic business. The intention is to build a framework for CKM by investigating the key processes and their ...
  • A method to reduce common mode noise in frequency converter drives 

   Matikainen, Harri (2020)
   When a line converter is connected to a grid without galvanic isolation, there can be problems with excessive leakage current and conducted emissions caused by common mode noise, especially when there is a battery pack ...
  • A review of PSD2 and its impact to payment services business of banks in EU 

   Aalto, Juuso (2018)
   Retail payments constituted around a quarter of total retail banking revenues in year 2015 in EU (Deloitte, 2015). The new payment services directive is opening the payment market for new players that will take their share ...
  • A study on rate correlations of gasification reactions 

   Heiskanen, Leea (2011)
   Gasification offers an environmentally friendly alternative for conventional combustion enabling the use of low grade and troublesome fuel such as municipal waste. While combustion converts fuel directly into thermal energy ...
  • Aaltoenergia 

   Lindgren, Jori (2014)
   Työssä tutustutaan aaltoenergian nykytilaan maailmalla. Tarkoituksena on selvittää mitä aaltoenergia on ja miten sitä voidaan hyödyntää. Lähtökohtana on, ettei lukija ole perehtynyt aaltoenergiaan millään tavoin. Työssä ...
  • Aaltoenergian hyödyntämismenetelmät 

   Tuomisto, Oona (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli vertailla erilaisia aaltoenergian hyödyntämismenetelmiä, sekä niiden tämän hetkistä tilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työssä tutustutaan paremmin aaltoenergiaa hyödyntäviin ...