Uusimmat aineistot

 • Digipedagogiikka: Lasten ja nuorten digitalisaatiokasvatus 

  Piili, Heidi; Heiskanen, Emilia; Koponen, Minna; Karppinen, Henri; Salminen, Antti (LUT-yliopisto, 06.06.2019)
  Tämän julkaisun ensimmäinen osa pyrkii pureutumaan lasten ja nuorten digitalisaatiokasvatukseen sekä määrittelemään tämän kannalta keskeisiä käsitteitä. Tämän julkaisun toinen osa rakentaa näiden määritelmien kautta ...
 • Digipalveluntarjoajana Päijät-Hämeessä 

  Toppari, Jaakko; Saunila, Minna; Rantala, Tero; Ukko, Juhani; Rantanen, Hannu
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit - Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 2019)
  Digitalisaatio on yksi aikamme suurimmista trendeistä, joka muuttaa ihmisten elämää sekä yritysten ja yhteiskunnan rakenteita. Viime vuosina yritykset lähes kaikilla toimialoilla ovat pyrkineet käyttämään hyväkseen uusia ...
 • Päijäthämäläisen pienyrittäjän digiopas 

  Toppari, Jaakko; Saunila, Minna; Rantala, Tero; Ukko, Juhani; Rantanen, Hannu
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit - Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 2019)
  Digitalisaatio on yksi aikamme suurimmista trendeistä, joka muuttaa ihmisten elämää sekä yritysten ja yhteiskunnan rakenteita. Digitaalisuudella tarkoitetaan asioiden muuttamista digitaaliseen muotoon. Usein uusien ...
 • Sähköasiakas ja sähköverkko 2030 

  Lassila, Jukka; Haakana, Juha; Haapaniemi, Jouni; Räisänen, Otto; Partanen, Jarmo
  Tutkimusraportit - Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 31.03.2019)
  Hankkeessa saavutetut tulokset ilmentävät sitä haasteellisuutta, mitä liittyy erityisesti taantuvien alueiden sähkönjakeluinfrastruktuurin kehittämiseen. Tulokset tukevat käsitystä, että useissa skenaarioissa verkossa ...
 • ”MetsäHuuto”–hankkeen loppuraportti 

  Karttunen, Kalle
  LUT Scientific and Expertise Publications (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 02 / 2019)
  ”MetsaHuuto”–hankkeen tavoitteena oli kartoittaa paikallisten puutavaralajien asiakaslähtöisen digitaalisen puukauppamallin mahdollisuuksia. Hankkeessa keskityttiin erityisesti erikoispuiden saatavuuden parantamiseen. ...
 • Advancing Circular Business : From Data to Wisdom: Approaches enabling circular economy 

  Valkokari, Pasi; Tura, Nina; Ståhle, Matias; Hanski, Jyri; Ahola, Tuomas (Tampere University, 01 / 2018)
  In this world of scarce resources, circular economy (CE) has been identified as an important means for increasing resource efficiency and reducing the use of natural resources. What, however, does implementing circular ...
 • Experiences of Co-operation between the University and Small and Medium-sized Enterprises : Summary for Researchers 

  Timonen, Jenni; Ikäheimonen, Tuuli (LUT University, 12 / 2018)
  For many SMEs, the threshold to engage in co-operation with a university is high. One of the factors that affect an SME’s growth and innovation capacity is the company’s ability to utilise external networks which provide ...
 • Kokemuksia yliopiston ja pk-yritysten yhteistyöstä -tiivistelmä tutkijoille 

  Timonen, Jenni; Ikäheimonen, Tuuli (LUT University, 12 / 2018)
  Kynnys yliopistoyhteistyölle on monissa pk-yrityksissä suuri. Yksi pk-yrityksen kasvuun ja innovaatiokyvykkyyteen vaikuttava tekijä on yrityksen taito hyödyntää ulkoisia verkostoja, joiden avulla yritys saa käyttöönsä ...
 • Carbon Handprint Guide 

  Pajula, Tiina; Vatanen, Saija; Pihkola, Hanna; Grönman, Kaisa; Kasurinen, Heli; Soukka, Risto (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd., 2018)
  Climate change is one of the critical challenges of our age and carbon footprint calculation has emerged as a standard method of estimating the global warming potential of products. However, shifting the thinking from ...
 • Työn imu tietotyön murroksessa 

  Blomqvist, Kirsimarja; Olkkonen, Laura; Toth, Ilona; Sintonen, Sanna
  LUT Scientific and Expertise Publications (Lappeenranta University of Technology, 12 / 2018)
  Työn imu on positiivinen työssä suoriutumista kuvaava käsite, jonka mittaukseen on Suomessakin validoitu Work Well-Being UWES–mittari. Tässä hankkeessa testattiin UWES–mittarin toimivuutta epätyypillisissä työsuhteissa, ...
 • Metsäenergian mahdollisuudet Kaakkois-Suomen biotaloudessa 

  Laihanen, Mika; Karhunen, Antti; Ranta, Tapio; Rusanen, Antti; Perttola, Sami; Halme, Kaisa; Pulkkinen, Arto
  LUT Scientific and Expertise Publications (Lappeenranta University of Technology, 2018)
  Kaakkois-Suomen alueen metsävarat mahdollistavat metsäenergian laajemman hyödyntä-misen ja kasvupotentiaalia alueella on edelleen kuntien ja kaupunkien kaukolämpölaitoksis-sa sekä maaseudun suuremmissa kiinteistöissä. ...
 • Nordic and Russian student and business perspectives on universities’ international activities 

  Kompanets, Victoria
  LUT Scientific and Expertise Publications (Lappeenranta University of Technology, 11 / 2018)
  The purpose of this report is to investigate university stakeholders’ attitudes to and engagement in the international cooperation activities of universities in the Nordic countries and Russia. This report aims to explore ...
 • Sitä saat mitä jaat: Tarinoita ruohonjuuresta ja asiaa työarjesta. Julkaisut 1-9 

  Koskela, Virpi; Laakso, Hilkka; Lappalainen, Sari; Martikainen, Suvi-Jonna; Oikarinen, Tuija; Pekkarinen, Satu; Pässilä, Anne
  LUT Scientific and Expertise Publications. Raportit ja selvitykset. (Lappeenranta University of Technology, 2018)
  Sitä saat mitä jaat -sarjakuva-albumit ovat syntyneet yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kanssa, taidelähtöisiä menetelmiä soveltamalla ESR:n rahoittamassa hankkeessa "Sitä saat mitä jaat - Yhteisen ...
 • Ideas and experiences from university : industry collaboration : hackathons, code camps and citizen participation 

  Happonen, Ari; Minashkina, Daria
  LUT Scientific and Expertise Publications. Raportit ja selvitykset - Reports (Lappeenranta University of Technology, 2018)
 • Uusiutuva Koti 

  Konsti-Laakso, Suvi; Hennala, Lea; Claudelin, Anna; Rinkinen, Satu; Uusitalo, Elisa; Leino, Maija
  LUT Scientific and Expertice Publication. Raportit ja selvitykset - Reports Nro 85 (Lappeenranta University of Technology, 2018)
  Aikakausilehtityyppinen julkaisu. Julkaisuun on koottu parhaita paloja ja vinkkejä siitä, miten ottaa asumisesta johtuvat kasvihuonekaasupäästöt haltuun. Julkaisu perustuu tutkimukseen, jossa tarkasteltiin vähähiilistä ...
 • Rakennusjätteen koostumustutkimus – Etelä-Karjala 

  Liikanen, Miia; Helppi, Olli; Havukainen, Jouni; Horttanainen, Mika (Lappeenranta University of Technology, 2018)
  Rakennusjätteen koostumustutkimus toteutettiin osana FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu -hanketta, joka on Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT:n) yhteishanke. Hanke on ...
 • Tontinluovutuskilpailuiden hyödyntäminen energiatehokkaita asuinalueita toteutettaessa 

  Claudelin, Anna; Hintukainen, Ilona; Leino, Maija (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2018)
 • Report on waste streams in the South Karelia region Sub-action A.6.1 

  Liikanen, Miia; Havukainen, Jouni; Grönman, Kaisa; Horttanainen, Mika (Lappeenranta University of Technology, 2018)
 • Työelämätaidot : esimiehiin ja alaisiin kohdistuvat osaamisvaatimukset 

  Lappalainen, Pia (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2016)
 • Fossil fuel replacement in the pulp mills 

  Vakkilainen, Esa Kari; Kivistö, Aija (Lappeenranta University of Technology, 2008)
  Many kraft pulp mills have a desire to increase their production capacity. In such cases the recovery boiler is often one of the bottlenecks. Recently two new approaches have become available that promise increased pulp ...

Näytä lisää