Ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut

 

Uusimmat aineistot

 • Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko - Joustoresurssit käyttötoiminnassa 

  Haakana, Juha; Pinomaa, Antti; Karppanen, Janne; Tikka, Ville; Räisänen, Otto; Haapaniemi, Jouni; Mashlakov, Aleksei; Lassila, Jukka
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 05.07.2021)
  Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu sähkönjakelun käyttötoiminnan nykytilaa sekä sen käytössä olevia joustoresursseja. Niitä ovat sekä verkkotoimijan hallitsemat tekniset joustoresurssit että verkkotoimijan palveluna ostamat ...
 • Puhallus – Kiinteän biopolttoaineen uusi toimitusratkaisu ja siirrettävät lämpökontit korvaamaan öljylämmitystä 

  Föhr, Jarno; KC, Raghu; Karhunen, Antti; Laihanen, Mika; Konttinen, Samuli; Palkia, Perttu; Ranta, Tapio
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 30.06.2021)
  Biomassan uudella toimitusratkaisulla yhdessä siirrettävän lämpökontin avulla pystytään korvaamaan etenkin vanhoja öljylämmityskohteita ja samalla pystytään saavuttamaan kustannus- ja päästöhyötyjä Etelä-Savon maakunnan ...
 • ”Public-Private Partnership kiinteistöjen energiatehokkuusparannuksissa ja niiden rahoituksessa” -hankkeen loppuraportti 

  Knuutila, Mirika; Laaksonen, Petteri; Lönnblad, Miika; Keskitalo, Julia; Munne, Konsta; Jormanainen, Leena; Vehmas, Heikki; Rautiainen, Jarno
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 23.06.2021)
  ”Public-Private Partnership kiinteistöjen energiatehokkuusparannuksissa ja niiden rahoituksessa” -hankkeen hypoteeseina oli, että energiateknologiat ovat kypsiä ja investoimalla energiateknologioihin voidaan merkittävästi ...
 • C-ohjelmointiopas versio 2.1 

  Nikula, Uolevi
  LUT Scientific and Expertise Publications Oppimateriaalit - Lecture Notes (LUT University, 16.06.2021)
  LUTin C-ohjelmointikurssien ohjelmointiopas. Oppaassa käydään läpi C-ohjelmoinnin perusrakenteet ja hyvä ohjelmointityyli.
 • Innovative companies from Finland and Russia are participating in a border-crossing accelerator program finale 

  Pajula, Mikko; Tolmachev, Alexey; Udovichenko, Alexey; Lähderanta, Erkki; Muzaev, Dmitrii; Udovichenko, Marat
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (LUT University, 31.05.2021)
  From 27th of April until 31st of May of 2021, Ioffe-LUT Accelerator established six online workshops and a Demo Day for innovative startup companies from Finland and Russia. The workshops concered various, critical components ...
 • Oljen pellolta poistamisen ympäristöllisen kestävyyden näkökulmia 

  Kasurinen, Heli; Uusitalo, Ville; Leppäkoski, Lauri
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 2021)
  Olkea hyödynnetään perinteisesti maataloudessa esimerkiksi peltojen maanparannuksessa tai karjan kuivikkeena. Olkea kerätään myös energiantuotantoa ja esimerkiksi bioetanolin valmistusta varten. Olki on viime aikoina ...
 • Hand to Mouth Marketing, Event Visibility and Resource Limited Event Generation Experiences: Virtual esport Imatranajo competition 2020 

  Happonen, Ari; Salmela, Erno; Hirvimäki, Marika
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 05 / 2021)
  This report is a result of collaborative work between Business Finland funded Innovation Booster - Match Maker of Challengers and Disruptors and European Regional Development funded MINT (Etelä-Karjalan pienten kuntien ...
 • Feasibility Study for Industrial Pilot of Carbon-Neutral Fuel Production – P2X: Final Report 

  Laaksonen, Petteri; Karjunen, Hannu; Ruokonen, Jenna; Laari, Arto; Zhaurova, Mariia; Kinnunen, Sini-Kaisu; Kosonen, Antti; Kärri, Timo; Sinkkonen, Tiina; Rissanen, Tommi; Tervonen, Antero; Varis, Juha
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 30.04.2021)
  Kokonaisvaltainen energiajärjestelmän murros pohjautuu vahvasti nykyisen sähköntuotantojärjes-telmän uusiutumiseen ja kestävään kehitykseen, joka on vahvasti kytköksissä aina yhteiskunnan perusrakenteisiin asti ...
 • Carbon handprint guide V. 2.0 Applicable for environmental handprint 

  Pajula, Tiina; Vatanen, Saija; Behm, Katri; Grönman, Kaisa; Lakanen, Laura; Kasurinen, Heli; Soukka, Risto (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, 04 / 2021)
  Climate change is one of the critical challenges of our age and carbon footprint calculation has emerged as a standard method of estimating the global warming potential of products. In addition to climate change, environmental ...
 • Metal additive manufacturing for industrial applications 

  Afkhami, Shahriar; Amraei, Mohsen; Unt, Anna; Piili, Heidi; Björk, Timo
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (LUT University, 26.04.2021)
  This report aims to have an overview to development actions of a knowledge-based know-how cluster of metal additive manufacturing (AM) in Finland's South Karelia region. This report aims also to investigate the needs of ...
 • Etäopetuksen mahdollisuudet ja haasteet: Case "Teollisuuden Huippuosaaja (CEE)" -koulutus 

  Hirvimäki, Marika; Jokela, Jorma; Piili, Heidi
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (LUT University, 04 / 2021)
  Etäopetuksella tarkoitetaan opetusta, joka tapahtuu verkossa itseopiskeluna tai ohjattuna verkko-opetuksena. Usein käytetään myös monimuoto-opetusta, joka yhdistelee lähi- ja etäopetuksen eri muotoja. Etäopetus ei ole ...
 • Finnish ninth graders’ perception of their entrepreneurial selves: general overview of the 2020 survey round 

  Raappana, Anu; Pihkala, Timo; Kuru, Pirjo
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 02.04.2021)
  This report gives an overview of a survey that was conducted in Finland in the autumn of 2020. In the first round of the survey, 11,433 ninth graders responded to the survey. This survey is a part of a national research ...
 • Robotit työvälineeksi hyvinvointipalveluissa: innovaatioiden sujuttamisen opas 

  Hennala, Lea; Parjanen, Satu; Saurio, Riika; Pekkarinen, Satu; Laakso, Hilkka; Melkas, Helinä
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 2021)
  ”En oikeestaan muuta osaa sanoa ku sen että pitäs ehkä pyrkiä verkostoitumaan laajemmin, siis sillee et ei mennä ehkä sieltä mistä aita on matalin”. Tässä innovaatioiden sujuttamisoppaassa avataan teemoja hyvinvointipalvelujen ...
 • KOKOMA - koulutusmallin arviointi 

  Ikäheimonen, Tuuli; Oikarinen, Tuija; Martikainen, Suvi-Jonna; Peltonen, Kati; Ahola, Marja; Hartikainen, Anita
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (LUT University, 2020)
  KOKOMA-hanke oli ESR-rahoitteinen koulutushanke (1.4.2018-30.9.2020), jossa kehitettiin verkossa toteutettava opintokokonaisuus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille näiden yrittäjyysvalmiuksien vahvistamiseksi. Hanke oli ...
 • How can Finnish ninth graders’ perception of their entrepreneurial selves be measured? : A report on the building process of a survey instrument 

  Raappana, Anu; Pihkala, Timo; Kuru, Pirjo
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (LUT University, 2021)
  This report provides an overview of a survey instrument that aims to measure the Finnish ninth grade pupils’ perception of their entrepreneurial selves. The aim is to review the validity and reliability issues of this ...
 • Kasvun maisemia - uusia näköaloja nuoren kanssa työskentelyyn 

  Kuhalampi, Anja; Laakso, Hilkka; Hakoköngäs, Eemeli
  LUT Scientific and Expertise Publications – Tutkimusraportit – Research Reports (LUT-yliopisto, 2020)
  Julkaisu avaa näköaloja nuorten kanssa työskentelyyn. Artikkeleissa kartoitetaan yrittäjyyskasvatuksen, taidekasvatuksen ja seikkailupedagogiikan yhteisiä tavoitteita ja rakennetaan niiden pohjalta uudenlaista humanistista ...
 • Kartta maailmaan, jonka haluat - omannäköistä yrittäjyyttä ja työelämää etsimässä 

  Martikainen, Suvi-Jonna; Oikarinen, Tuija
  LUT Scientific and Expertise Publications Oppimateriaalit – Lecture Notes (LUT-yliopisto, 02 / 2021)
  KARTTA MAAILMAAN, JONKA HALUAT - OMANNÄKÖISTÄ YRITTÄJYYTTÄ JA TYÖELÄMÄÄ ETSIMÄSSÄ on opas Nuorelle, joka on menossa työssäoppimaan, työharjoitteluun tai työkokeiluun ja etsii omannäköistä yrittäjyyttä ja työnteon ...
 • Sirkkakirja – liiketoimintaa kestävästä hyönteistuotannosta 

  Sillman, Jani; Parjanen, Satu; Laakso, Hilkka; Tapanen, Tuire; Uusitalo, Ville; Halonen, Vilma; Konsti-Laakso, Suvi; Uotila, Tuomo
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT-yliopisto, 2020)
  Sirkkakirja – liiketoimintaa kestävästä hyönteistuotannosta tarjoaa perustietoa hyönteisalasta. Sen tarkoituksena on herätellä maaseutuyrittäjiä, liiketoimintakehittäjiä, teknologioiden kehittäjiä ja vaikkapa kiertotalouden ...
 • Sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan sääntely ja kehittäminen 

  Partanen, Jarmo; Lassila, Jukka; Haakana, Juha
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT-yliopisto, 22.12.2020)
  Tässä raportissa tarkastellaan sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan valvontaan liittyvän sääntelyn nykytilaa, tavoitteita, haasteita ja sääntelyn kautta saavutettuja tuloksia. Tarkastelun kohteena on pääosin taloudellinen ...
 • Towards Carbon Neutrality - a Delphi Survey Report 

  Dukeov, Igor; Hynynen, Katja; Sillman, Jani
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 2020)
  Energy transition is all around us, and it has already affected energy prices and the most cost-effective methods to produce electricity. This transition is driven by the need to achieve carbon neutrality in our society, ...

Näytä lisää