Uusimmat aineistot

 • Welding processes of metals for offshore environment: Underwater welding 

  Gyasi, Emmanuel Afrane
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 2019)
  Offshore welding is important in the fabrication process of sophisticated offshore structures with a wide range of materials such as steels and alloyed steels to withstand the harsh and corrosive environment during the ...
 • Fusion of the Methods 

  Taipale, Ossi
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 09.10.2019)
  The objective of this study was to explore the research methods, synthetize methods as one unified method and based on that outline a roadmap towards information acquiring and applying in artificial intelligence (AI). The ...
 • ENHANCING SME COMPANIES VISIBILITY FOR INTERNATIONAL VISITORS IN NATIONAL EXHIBITION EVENTS: FINNBUILD 2018 EXHIBITION EXPERIENCE REPORT 

  Minashkina, Daria; Happonen, Ari
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 30.04.2019)
  This project report discusses on experiences and ideas for SME companies’ possibilities to add into their visibility in the eyes of foreigner visitors. The ideas and experiences have been built on top of exhibition experiences ...
 • Metsähakkeen laadun parantaminen ja hankintajärjestelmän tehostaminen jatkuvan laadunmittauksen tuottaman informaation avulla 

  Korpinen, Olli-Jussi; Aalto, Mika; KC, Raghu; Ranta, Tapio
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 09 / 2019)
  Metsähakkeen mittausmenetelmät ovat kehittyneet 2010-luvulla tiedonkäsittelykapasiteetin kasvaessa ja erilaisten mittausratkaisujen yleistyessä. Konkreettisia esimerkkejä hankintaketjun alku- ja loppupäistä ovat metsäkuljetuksen ...
 • Final report: Integrated business platform of distributed energy resources – HEILA 

  Mashlakov, Aleksei; Keski-Koukkari, Antti; Romanenko, Aleksei; Tikka, Ville; Jafary, Peyman; Supponen, Antti; Markkula, Joni; Aro, Matti; Abdurafikov, Rinat; Kulmala, Anna; Repo, Sami; Honkapuro, Samuli; Järventausta, Pertti; Partanen, Jarmo
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 12.09.2019)
  Energy systems are in a major process of transition from both technology and business perspective. The amount of distributed generation is increasing, load profiles are changing and new types of controllable and uncontrollable ...
 • Lähtökohdat 3D-tulostuksen opetukseen ja koulutukseen 

  Piili, Heidi; Salminen, Antti; Korpela, Markus; Kurvinen, Anu; Pikkarainen, Ari; Riikonen, Niko; Westman, Sami (LUT University, 11.09.2019)
  Tiivistelmä: Lisäävä valmistus, tuttavallisemmin 3D-tulostus, on nopeasti kehittyvä valmistustekniikka, joka on herättänyt globaalia kiinnostusta valmistavassa teollisuudessa. Tekniikka mahdollistaa uudenlaisten rakenteiden ...
 • YLIOPISTO – PK-SEKTORI INNOVAATIO JA KOLLABORAATIO YHTEISTYÖ : Vauhdilla kansainvälistyvän PK-yrityksen yrityskulttuurin kehittäminen ja uusille markkinoille menemisen kulttuurihaasteiden analysoiminen. 

  Happonen, Ari; Santti, Ulla
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit - Research Reports (LUT University, 30.05.2019)
  Tämä tutkimusraportti on osa LUT:n ja sen kumppaniyritysten yhteistä yrityskulttuurin muuttumiseen liittyvä tutkimusjulkaisusarjaa. Sarjalla rakennetaan ymmärrystä suomalaisten kasvuyritysten ja eritoten kasvua tavoittelevien ...
 • Katsaus metallien 3D-tulostukseen: Tutkimuksen lähtökohdat 

  Piili, Heidi; Salminen, Antti; Korpela, Markus; Riikonen, Niko; Heiskanen, Atte; Kohtanen, Kalle; Westman, Sami
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset - Reports (LUT University, 14.08.2019)
  Metallien 3D-tulostuksen suosio on kasvanut viime vuosien aikana. Menetelmää ei enää käytetä pelkästään prototyyppien valmistukseen, vaan yhä useampi kansainvälinen yritys käyttää menetelmää niin lopputuotteiden kuin ...
 • Digipedagogiikka: Lasten ja nuorten digitalisaatiokasvatus 

  Piili, Heidi; Heiskanen, Emilia; Koponen, Minna; Karppinen, Henri; Salminen, Antti (LUT-yliopisto, 06.06.2019)
  Tämän julkaisun ensimmäinen osa pyrkii pureutumaan lasten ja nuorten digitalisaatiokasvatukseen sekä määrittelemään tämän kannalta keskeisiä käsitteitä. Tämän julkaisun toinen osa rakentaa näiden määritelmien kautta ...
 • Digipalveluntarjoajana Päijät-Hämeessä 

  Toppari, Jaakko; Saunila, Minna; Rantala, Tero; Ukko, Juhani; Rantanen, Hannu
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit - Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 2019)
  Digitalisaatio on yksi aikamme suurimmista trendeistä, joka muuttaa ihmisten elämää sekä yritysten ja yhteiskunnan rakenteita. Viime vuosina yritykset lähes kaikilla toimialoilla ovat pyrkineet käyttämään hyväkseen uusia ...
 • Päijäthämäläisen pienyrittäjän digiopas 

  Toppari, Jaakko; Saunila, Minna; Rantala, Tero; Ukko, Juhani; Rantanen, Hannu
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit - Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 2019)
  Digitalisaatio on yksi aikamme suurimmista trendeistä, joka muuttaa ihmisten elämää sekä yritysten ja yhteiskunnan rakenteita. Digitaalisuudella tarkoitetaan asioiden muuttamista digitaaliseen muotoon. Usein uusien ...
 • Sähköasiakas ja sähköverkko 2030 

  Lassila, Jukka; Haakana, Juha; Haapaniemi, Jouni; Räisänen, Otto; Partanen, Jarmo
  Tutkimusraportit - Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 31.03.2019)
  Hankkeessa saavutetut tulokset ilmentävät sitä haasteellisuutta, mitä liittyy erityisesti taantuvien alueiden sähkönjakeluinfrastruktuurin kehittämiseen. Tulokset tukevat käsitystä, että useissa skenaarioissa verkossa ...
 • ”MetsäHuuto”–hankkeen loppuraportti 

  Karttunen, Kalle
  LUT Scientific and Expertise Publications (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 02 / 2019)
  ”MetsaHuuto”–hankkeen tavoitteena oli kartoittaa paikallisten puutavaralajien asiakaslähtöisen digitaalisen puukauppamallin mahdollisuuksia. Hankkeessa keskityttiin erityisesti erikoispuiden saatavuuden parantamiseen. ...
 • Advancing Circular Business : From Data to Wisdom: Approaches enabling circular economy 

  Valkokari, Pasi; Tura, Nina; Ståhle, Matias; Hanski, Jyri; Ahola, Tuomas (Tampere University, 01 / 2018)
  In this world of scarce resources, circular economy (CE) has been identified as an important means for increasing resource efficiency and reducing the use of natural resources. What, however, does implementing circular ...
 • Experiences of Co-operation between the University and Small and Medium-sized Enterprises : Summary for Researchers 

  Timonen, Jenni; Ikäheimonen, Tuuli (LUT University, 12 / 2018)
  For many SMEs, the threshold to engage in co-operation with a university is high. One of the factors that affect an SME’s growth and innovation capacity is the company’s ability to utilise external networks which provide ...
 • Kokemuksia yliopiston ja pk-yritysten yhteistyöstä -tiivistelmä tutkijoille 

  Timonen, Jenni; Ikäheimonen, Tuuli (LUT University, 12 / 2018)
  Kynnys yliopistoyhteistyölle on monissa pk-yrityksissä suuri. Yksi pk-yrityksen kasvuun ja innovaatiokyvykkyyteen vaikuttava tekijä on yrityksen taito hyödyntää ulkoisia verkostoja, joiden avulla yritys saa käyttöönsä ...
 • Carbon Handprint Guide 

  Pajula, Tiina; Vatanen, Saija; Pihkola, Hanna; Grönman, Kaisa; Kasurinen, Heli; Soukka, Risto (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd., 2018)
  Climate change is one of the critical challenges of our age and carbon footprint calculation has emerged as a standard method of estimating the global warming potential of products. However, shifting the thinking from ...
 • Työn imu tietotyön murroksessa 

  Blomqvist, Kirsimarja; Olkkonen, Laura; Toth, Ilona; Sintonen, Sanna
  LUT Scientific and Expertise Publications (Lappeenranta University of Technology, 12 / 2018)
  Työn imu on positiivinen työssä suoriutumista kuvaava käsite, jonka mittaukseen on Suomessakin validoitu Work Well-Being UWES–mittari. Tässä hankkeessa testattiin UWES–mittarin toimivuutta epätyypillisissä työsuhteissa, ...
 • Metsäenergian mahdollisuudet Kaakkois-Suomen biotaloudessa 

  Laihanen, Mika; Karhunen, Antti; Ranta, Tapio; Rusanen, Antti; Perttola, Sami; Halme, Kaisa; Pulkkinen, Arto
  LUT Scientific and Expertise Publications (Lappeenranta University of Technology, 2018)
  Kaakkois-Suomen alueen metsävarat mahdollistavat metsäenergian laajemman hyödyntä-misen ja kasvupotentiaalia alueella on edelleen kuntien ja kaupunkien kaukolämpölaitoksis-sa sekä maaseudun suuremmissa kiinteistöissä. ...
 • Nordic and Russian student and business perspectives on universities’ international activities 

  Kompanets, Victoria
  LUT Scientific and Expertise Publications (Lappeenranta University of Technology, 11 / 2018)
  The purpose of this report is to investigate university stakeholders’ attitudes to and engagement in the international cooperation activities of universities in the Nordic countries and Russia. This report aims to explore ...

Näytä lisää