Ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut

 

Uusimmat aineistot

 • Planning for re-materialization: Developing composite fibre products and processing machinery for municipal, industrial and C&D waste fractions Circwaste - Sub-action A.6 

  Havukainen, Jouni; Horttanainen, Mika; Khan, Musharof; Liikanen, Miia; Deviatkin, Ivan; Grönman, Kaisa; Salmi, Elisa; Kärki, Timo; Varis, Juha; Hyvärinen, Marko; Matthews, Sami; Martikka, Ossi; Kinnunen, Rauli; Lagern, Viktor; Toghyani, Amir; Bazaz, Sara
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 23.11.2023)
  The aim of the LIFE IP CIRCWASTE-FINLAND project was to implement the National Waste Plan of Finland (NWP). Finland’s NWP is aimed at tackling the raw-material consumption related environmental issues, the climate impacts ...
 • Työn M&M -kortisto - vastavoimaa merkityksettömyydelle! 

  Martkainen, Suvi-Jonna; Oikarinen, Tuija; Mellanen, Laura; Hyypiä, Mirva; Parjanen, Satu
  LUT Scientific and Expertise Publications Oppimateriaalit – Lecture Notes (LUT-yliopisto, 02.11.2023)
  Työn M&M -kortisto käsittelee työn merkityksellisyyttä ja merkityksettömyyttä. Kortiston tarkoituksena on kannustaa työyhteisöjä käymään työn merkityksellisyyttä vaalivia ja merkityksettömyydeltä suojaavia keskusteluja. ...
 • Yrittäjyyspoliittisen päätöksenteon omistaja- ja yrittäjävaikutusarvioinnin kehittäminen – hankkeen loppuraportti 

  Heino, Noora; Ikäheimonen, Tuuli
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 31.10.2023)
  Yritysvaikutusten arvioinnit toimivat säädösvalmistelussa keinona edistää yrittäjyyspolitiikan tavoitteita luoda suotuisa ja kannustava ympäristö yrittäjyydelle, edistää yritysten perustamista ja kasvua, luoda työpaikkoja, ...
 • Näkökulmia yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen 

  Hämäläinen, Minna; Raappana, Anu; Peuhkuri, Katri
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 13.10.2023)
  Tämän raportin tavoitteena on tuottaa tietoa yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen perusasteella ja lukioissa. Raportissa kuvataan yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen liittyviä näkökulmia kahden varsin erilaisen aineiston avulla. ...
 • State of IT & Software Industry at Päijät-Häme Region in 2023 

  Kedziora, Damian; Pipatti, Roosa; Hyrynsalmi, Sonja; Hyrynsalmi, Sami
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 31.08.2023)
  In Päijät-Häme region, the information technology (IT) industry has witnessed substantial growth in recent years, propelled by the modernisation of the traditional sector through rapid technology adoption. This report is ...
 • Kestävän liiketoiminnan ajurit – Digitaaliset kaksoset valmistavassa teollisuudessa 

  Holopainen, Mira; Saunila, Minna; Rantala, Tero; Ukko, Juhani
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 29.08.2023)
  Tässä raportissa esitetään millaisia vaikutuksia digitaalisten kaksosten hyödyntämisellä on. Pyrkimyksenä on erityisesti selventää miten yritykset ottavat huomioon niin taloudellisen suorituskyvyn, sosiaalisen vastuun ja ...
 • Eksoskeletonit hoito- ja hoivatyöhön – Opas käyttöönottoon 

  Saurio, Riika; Pekkarinen, Satu; Laakso, Hilkka; Melkas, Helinä
  LUT Scientific and Expertise Publications Oppimateriaalit – Lecture Notes (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 11.08.2023)
  Tämä hoito- ja hoivatyöhön suunnattu opaskertoo eksoskeletonien käyttöönotossa huomioon otettavista asioista hoito- ja hoivahenkilöstön, johtamisen ja organisaation näkökulmista. Tämä opas on tehty yhdessä käyttäjien ...
 • Verkostoitumisella voimaa 3D-tulostukseen (VERKOTA) -project report 

  Tepponen, Vesa; Afkhami, Shahriar; Poutiainen, Ilkka
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset - Reports (LUT University, 22.06.2023)
  The project strength to industrial 3D printing via networking and research, VERKOTA (Verkostoitumisella voimaa 3D-tulostukseen) is funded by the European Regional Development Fund (ERDF). This project is a partnership ...
 • Kivijalan parempi saavutettavuus Dikkaa-mallilla 

  Parjanen, Satu; Laakso, Hilkka; Rantala, Tero; Wirtanen, Pipsa; Ikävalko, Sara; Partanen, Henna; Autio, Janne
  LUT Scientific and Expertise Publications / Raportit ja selvitykset - Reports (LUT-yliopisto, 2023)
  Keskustat ovat kaupungin kasvot ja kivijalat kiinteistöjen käyntikortteja. Mitä mahdollisuuksia me luomme keskustassa toimimiselle, olemiselle ja asumiselle, on paljolti riippuvainen kiinteistöistä ja liiketilanomistajista, ...
 • Climate-neutral Finland 

  Proskurina, Svetlana
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 23.05.2023)
  Finland is committed to aim for a carbon-neutral energy system by 2023. The transition is in progress with increasing shares of various forms of low-carbon production and significant reductions in the share of energy ...
 • Tulevaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö: koosteraportti 

  Halonen, Vilma; Konsti-Laakso, Suvi; Uusitalo, Ville; Claudelin, Anna; Lemmetty, Larissa
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset - Reports (LUT-yliopisto, 31.03.2023)
  ”Tulevaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö” -tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa lähiön nykytilasta ja mahdollisuuksista sen kehittämiseen hiilineutraalisuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Tutkimus ...
 • Poistumisturvallisuuden tietoperusteisen arviointimenettelyn kehittäminen ikääntyneiden asumispalveluyksiköissä 

  Koivuniemi, Jouni; Huuskonen, Heidi; Kanerva, Jani; Carlson, Juhani; Kapulainen, Kristiina; Kuukka, Anni; Lampila, Juho; Lehtoviita, Timo; Rautiainen, Jarno; Seppälä, Camilla
  LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit (Lappeenranta-Lahti University of Technology, 2023)
  Poistumisturvallisuus on keskeinen osa laadukasta hoivapalveluympäristöä, jonka osalta hoivapalveluiden tuottajan, rakennuksesta vastaavan ja pelastusturvallisuutta arvioivan pelastusviranomaisen tulee kyetä yhdessä ...
 • Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies – A policy brief 

  Melkas, Helinä; Pekkarinen, Satu; Saurio, Riika; Gustafsson, Christine; Johansson-Pajala, Rose-Marie; Zander, Viktoria; Knudsen Gullslett, Monika; Rotvold, Gunn Hilde; Rødseth, Eirin; Øksnebjerg, Laila; Andersson, Bengt
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 15.03.2023)
  This policy brief addresses the challenges and knowledge needs related to health and welfare technology use. It is particularly focused on Nordic countries because the research work was conducted there. However, the topic ...
 • Etelä-Karjalan energiavarastoinnin tiekartta 

  Grönman, Aki; Inkeri, Eero; Zhaurova, Mariia; Luoranen, Mika; Tynjälä, Tero; Turunen-Saaresti, Teemu; Breyer, Christian; Bogdanov, Dmitri; Satymov, Rasul; Pulkkinen, Sirpa
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology, 09.12.2022)
  Energian tuotannossa ja markkinoilla on käynnissä murros kohti uusiutuvaan energiaan perustuvaa järjestelmää. Tulevaisuuden järjestelmässä kulutus ja tuotanto eivät välttämättä aina kohtaa. Yksi keino tasata näitä eroja ...
 • Laaja-alaisen aurinkosähkön yleistymisen huomioivat sähköverkon mitoitusperiaatteet 

  Haapaniemi, Jouni; Supponen, Antti; Räisänen, Otto; Haakana, Juha; Vilppo, Julius; Repo, Sami; Lassila, Jukka
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT-yliopisto, 08.12.2022)
  Tässä raportissa esitetään tutkimushankkeen ”Laaja-alaisen aurinkosähkön yleistymisen huomioivat sähköverkon mitoitusperiaatteet" tuloksia. Tutkimushankkeessa selvitettiin miten nykyiset aurinkosähkön huomioivat sähköverkon ...
 • Yhteinen lähiö: kokeilut ja asukastieto kaupunkien kehittämisessä 

  Pässilä, Anne; Parjanen, Satu; Aarrevaara, Eeva; Laakso, Hilkka; Knutas, Antti; Harmaakorpi, Vesa
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT-yliopisto, 21.11.2022)
  Yhteinen lähiö – kokeilut ja asukastieto kaupunkien kehittämisessä -artikkeleissa avaamme näkökulmia asukas- ja toimijalähtöisen suunnittelutiedon tuottamiseen lähiöissä. Julkaisu perustuu ympäristöministeriön Lähiöohjelma ...
 • Puualan tekniikan korkeakoulutus tulevaisuuden työelämässä 

  Lahtela, Ville; Kärki, Timo
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 04.11.2022)
  Puualalle on viime vuosina syntynyt yleinen huoli: ”mistä tulevat tulevaisuuden tekijät alalle?”, johtuen radikaalisti vähentyneestä puualan tekniikan korkeakoulutuksen opetustarjonnasta. Esitetty huolenaihe on tunnistettu ...
 • Ammattikorkeakoulujen yrittäjyystoimien kehittämissuositukset 

  Hämäläinen, Minna; Peltonen, Kati; Joensuu-Salo, Sanna; Raappana, Anu
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset - Reports (LUT-yliopisto, 20.10.2022)
  Tähän raporttiin on koottu ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyviä suosituksia. Lisäksi raportissa kuvataan tiivistetysti Ammattikorkeakoulujen yrittäjyystoimien kehittämishankkeen keskeiset tulokset.
 • LieteKierto-hankkeen loppuraportti 

  Kinnarinen, Teemu
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 14.10.2022)
  LieteKierto-hankkeessa selvitettiin yhdyskuntalietteen käsittelyketjuja, niihin liittyviä toimijoita, kustannuksia, liiketoimintamalleja, teknisiä rajoitteita ja paikallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat lietteen käsittelyketjun ...
 • Digitaalisen transformaation johtaminen: strategiasta käytäntöön 

  Holopainen, Mira; Saunila, Minna; Ukko, Juhani; Rantala, Tero; Sore, Sariseelia; Sandelin, Jan-Erik; Vainio, Aki
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 26.09.2022)
  Yritykset ovat digitalisoineet ja automatisoineet toimintojaan, tuottei¬taan ja palveluitaan jo pitkään. Yritykset digitalisoituvat kuitenkin eri vauhtia ja niillä on hyvin erilaisia tarpeita digitaalisuuden hyödyntä¬miselle. ...

Näytä lisää