Viimeksi syötetyt Ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut

Aineistot 1-20 / 407

  • Kaukolämmön tulevaisuuden ratkaisut 

   Laihanen, Mika; Karhunen, Antti; Föhr, Jarno; Ranta, Tapio
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja Selvitykset – Reports (LUT-yliopisto, 11.04.2024)
   Kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja analysoida vaihtoehtoisia ei-polttavia teknologioita kaukolämmön tuottamiseksi tulevaisuudessa. Kansainväliset ja kansalliset ...
  • Suomi tarvitsee yhä enemmän huippuosaajia: Kohti uudistuvaa tutkijakoulutusta 

   Neittaanmäki, Pekka
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja Selvitykset – Reports (LUT-yliopisto, 15.02.2024)
   Keskeinen osa kansainvälisen kilpailukyvyn parantamista on tavoite nostaa tutkimus- ja kehityspanostukset (T&K) neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Rahoitustason nousu edellyttää T&K-työtä ...
  • Challenges and Current Solutions of Refrigerated Transportation 

   Neittaanmäki, Pekka; Akimov, Kirill; Akimova, Veronika; Tuovinen, Ronja
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 15.02.2024)
   This paper addresses issues arising from cold chain logistics with primary focus on its environmental impact. In particular, the sources of emissions, including carbon dioxide (CO2) and other serious pollutants contributing ...
  • Metsäenergian aluetaloudelliset vaikutukset siirryttäessä kohti hiilineutraalia Kymenlaaksoa 

   Laihanen, Mika; Karhunen, Antti; Ranta, Tapio
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja Selvitykset – Reports (LUT-yliopisto, 30.11.2023)
   Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida metsäenergian hyödyntämisen aluetaloudellisia vaikutuksia korvattaessa turvetta ja maakaasua lämpökeskuskokoluokassa Kymenlaaksossa. Tutkimuksessa aluetalousvaikutuksia arvioidaan kahden ...
  • SairilaSIM – EcoSairila kiertotalouskeskusalustan simulointi 

   Aalto, Mika; Shrestha, Pallav; KC, Raghu; Ranta, Tapio
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 19.01.2024)
   SairilaSIM – EcoSairila kiertotalouskeskusalustan simulointi hanke tarkasteli simuloinnin mahdollisuuksia kiertotalouden tehokkuuden kehittämisessä. Hanke toteutettiin kuudessa eri toimenpiteessä: 1. Tietojen kerääminen ...
  • Työn m & m – merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kokemuksia, konteksteja, mittaamista ja käytännön implikaatioita 

   Oikarinen, Tuija; Martikainen, Suvi-Jonna; Hyypiä, Mirva; Parjanen, Satu
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT-yliopisto, 31.12.2023)
   Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden (m & m) kokemuksista arjen työssä. Mielenkiinnon kohteena oli, miten ja millaisista elementeistä kokemukset työssä syntyvät sekä ...
  • Kiertotaloutta ruoantuotantoon – Biomassojen logistinen aluetarkastelu Järvi-Suomessa (JÄSTI) 

   Föhr, Jarno; Koppelmäki, Kari; Gyawali, Arun; Poelert, Jeroen; Ranta, Tapio
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja Selvitykset – Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 31.12.2023)
   Kehityshankkeen nimi oli ”Kiertotaloutta ruoantuotantoon – Biomassojen logistinen aluetarkastelu Järvi-Suomessa (JÄSTI)”. Hankkeen toteuttivat Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT Bioenergian laboratorio ja ...
  • Suomalaisten lampaiden jätevillan hukasta hyötykäyttöön: Kirjallisuuskatsaus 

   Huhtanen, Tommi; Pääkkönen, Iiris; Anugwom, Ikenna; Koivu-Tikkanen, Terhi; Kallioinen-Mänttäri, Mari; Rissanen, Tiina
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja Selvitykset – Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 08.01.2024)
   Lammastalouden villantuotannon ylijäämämateriaalia, likaista, huopunutta ja roskaista jätevillaa päätyy vuosittain merkittäviä määriä hävitettäväksi polttamalla tai hautaamalla. Koska kansallista tahtotilaa villan keräilyn ...
  • Eksoskeletonit ja hoitajan muuttuva työarki 

   Saurio, Riika; Melkas, Helinä; Rauttola, Ari-Pekka; Mänttäri, Satu; Oksa, Juha; Pekkarinen, Satu
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 08.01.2023)
   Eksoskeletonit ja hoitajan muuttuva työarki (TUEKS) -hankkeessa selvitettiin eksoskeletonien (voimaliivien) vaikutusta hoitotyön fyysiseen kuormittavuuteen sekä tunnistettiin hoitajien ja hoitotyön edellytyksiä ja valmiuksia ...
  • Planning for re-materialization: Developing composite fibre products and processing machinery for municipal, industrial and C&D waste fractions Circwaste - Sub-action A.6 

   Havukainen, Jouni; Horttanainen, Mika; Khan, Musharof; Liikanen, Miia; Deviatkin, Ivan; Grönman, Kaisa; Salmi, Elisa; Kärki, Timo; Varis, Juha; Hyvärinen, Marko; Matthews, Sami; Martikka, Ossi; Kinnunen, Rauli; Lagern, Viktor; Toghyani, Amir; Bazaz, Sara
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 23.11.2023)
   The aim of the LIFE IP CIRCWASTE-FINLAND project was to implement the National Waste Plan of Finland (NWP). Finland’s NWP is aimed at tackling the raw-material consumption related environmental issues, the climate impacts ...
  • Työn M&M -kortisto - vastavoimaa merkityksettömyydelle! 

   Martkainen, Suvi-Jonna; Oikarinen, Tuija; Mellanen, Laura; Hyypiä, Mirva; Parjanen, Satu
   LUT Scientific and Expertise Publications Oppimateriaalit – Lecture Notes (LUT-yliopisto, 02.11.2023)
   Työn M&M -kortisto käsittelee työn merkityksellisyyttä ja merkityksettömyyttä. Kortiston tarkoituksena on kannustaa työyhteisöjä käymään työn merkityksellisyyttä vaalivia ja merkityksettömyydeltä suojaavia keskusteluja. ...
  • Yrittäjyyspoliittisen päätöksenteon omistaja- ja yrittäjävaikutusarvioinnin kehittäminen – hankkeen loppuraportti 

   Heino, Noora; Ikäheimonen, Tuuli
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 31.10.2023)
   Yritysvaikutusten arvioinnit toimivat säädösvalmistelussa keinona edistää yrittäjyyspolitiikan tavoitteita luoda suotuisa ja kannustava ympäristö yrittäjyydelle, edistää yritysten perustamista ja kasvua, luoda työpaikkoja, ...
  • Näkökulmia yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen 

   Hämäläinen, Minna; Raappana, Anu; Peuhkuri, Katri
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 13.10.2023)
   Tämän raportin tavoitteena on tuottaa tietoa yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen perusasteella ja lukioissa. Raportissa kuvataan yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen liittyviä näkökulmia kahden varsin erilaisen aineiston avulla. ...
  • State of IT & Software Industry at Päijät-Häme Region in 2023 

   Kedziora, Damian; Pipatti, Roosa; Hyrynsalmi, Sonja; Hyrynsalmi, Sami
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 31.08.2023)
   In Päijät-Häme region, the information technology (IT) industry has witnessed substantial growth in recent years, propelled by the modernisation of the traditional sector through rapid technology adoption. This report is ...
  • Kestävän liiketoiminnan ajurit – Digitaaliset kaksoset valmistavassa teollisuudessa 

   Holopainen, Mira; Saunila, Minna; Rantala, Tero; Ukko, Juhani
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 29.08.2023)
   Tässä raportissa esitetään millaisia vaikutuksia digitaalisten kaksosten hyödyntämisellä on. Pyrkimyksenä on erityisesti selventää miten yritykset ottavat huomioon niin taloudellisen suorituskyvyn, sosiaalisen vastuun ja ...
  • Eksoskeletonit hoito- ja hoivatyöhön – Opas käyttöönottoon 

   Saurio, Riika; Pekkarinen, Satu; Laakso, Hilkka; Melkas, Helinä
   LUT Scientific and Expertise Publications Oppimateriaalit – Lecture Notes (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 11.08.2023)
   Tämä hoito- ja hoivatyöhön suunnattu opaskertoo eksoskeletonien käyttöönotossa huomioon otettavista asioista hoito- ja hoivahenkilöstön, johtamisen ja organisaation näkökulmista. Tämä opas on tehty yhdessä käyttäjien ...
  • Verkostoitumisella voimaa 3D-tulostukseen (VERKOTA) -project report 

   Tepponen, Vesa; Afkhami, Shahriar; Poutiainen, Ilkka
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset - Reports (LUT University, 22.06.2023)
   The project strength to industrial 3D printing via networking and research, VERKOTA (Verkostoitumisella voimaa 3D-tulostukseen) is funded by the European Regional Development Fund (ERDF). This project is a partnership ...
  • Kivijalan parempi saavutettavuus Dikkaa-mallilla 

   Parjanen, Satu; Laakso, Hilkka; Rantala, Tero; Wirtanen, Pipsa; Ikävalko, Sara; Partanen, Henna; Autio, Janne
   LUT Scientific and Expertise Publications / Raportit ja selvitykset - Reports (LUT-yliopisto, 2023)
   Keskustat ovat kaupungin kasvot ja kivijalat kiinteistöjen käyntikortteja. Mitä mahdollisuuksia me luomme keskustassa toimimiselle, olemiselle ja asumiselle, on paljolti riippuvainen kiinteistöistä ja liiketilanomistajista, ...
  • Climate-neutral Finland 

   Proskurina, Svetlana
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 23.05.2023)
   Finland is committed to aim for a carbon-neutral energy system by 2023. The transition is in progress with increasing shares of various forms of low-carbon production and significant reductions in the share of energy ...
  • Tulevaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö: koosteraportti 

   Halonen, Vilma; Konsti-Laakso, Suvi; Uusitalo, Ville; Claudelin, Anna; Lemmetty, Larissa
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset - Reports (LUT-yliopisto, 31.03.2023)
   ”Tulevaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö” -tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa lähiön nykytilasta ja mahdollisuuksista sen kehittämiseen hiilineutraalisuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Tutkimus ...