Viimeksi syötetyt Ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut

Aineistot 1-20 / 388

  • Tulevaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö: koosteraportti 

   Halonen, Vilma; Konsti-Laakso, Suvi; Uusitalo, Ville; Claudelin, Anna; Lemmetty, Larissa
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset - Reports (LUT-yliopisto, 31.03.2023)
   ”Tulevaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö” -tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa lähiön nykytilasta ja mahdollisuuksista sen kehittämiseen hiilineutraalisuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Tutkimus ...
  • Poistumisturvallisuuden tietoperusteisen arviointimenettelyn kehittäminen ikääntyneiden asumispalveluyksiköissä 

   Koivuniemi, Jouni; Huuskonen, Heidi; Kanerva, Jani; Carlson, Juhani; Kapulainen, Kristiina; Kuukka, Anni; Lampila, Juho; Lehtoviita, Timo; Rautiainen, Jarno; Seppälä, Camilla
   LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit (Lappeenranta-Lahti University of Technology, 2023)
   Poistumisturvallisuus on keskeinen osa laadukasta hoivapalveluympäristöä, jonka osalta hoivapalveluiden tuottajan, rakennuksesta vastaavan ja pelastusturvallisuutta arvioivan pelastusviranomaisen tulee kyetä yhdessä ...
  • Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies – A policy brief 

   Melkas, Helinä; Pekkarinen, Satu; Saurio, Riika; Gustafsson, Christine; Johansson-Pajala, Rose-Marie; Zander, Viktoria; Knudsen Gullslett, Monika; Rotvold, Gunn Hilde; Rødseth, Eirin; Øksnebjerg, Laila; Andersson, Bengt
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 15.03.2023)
   This policy brief addresses the challenges and knowledge needs related to health and welfare technology use. It is particularly focused on Nordic countries because the research work was conducted there. However, the topic ...
  • Etelä-Karjalan energiavarastoinnin tiekartta 

   Grönman, Aki; Inkeri, Eero; Zhaurova, Mariia; Luoranen, Mika; Tynjälä, Tero; Turunen-Saaresti, Teemu; Breyer, Christian; Bogdanov, Dmitri; Satymov, Rasul; Pulkkinen, Sirpa
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology, 09.12.2022)
   Energian tuotannossa ja markkinoilla on käynnissä murros kohti uusiutuvaan energiaan perustuvaa järjestelmää. Tulevaisuuden järjestelmässä kulutus ja tuotanto eivät välttämättä aina kohtaa. Yksi keino tasata näitä eroja ...
  • Laaja-alaisen aurinkosähkön yleistymisen huomioivat sähköverkon mitoitusperiaatteet 

   Haapaniemi, Jouni; Supponen, Antti; Räisänen, Otto; Haakana, Juha; Vilppo, Julius; Repo, Sami; Lassila, Jukka
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT-yliopisto, 08.12.2022)
   Tässä raportissa esitetään tutkimushankkeen ”Laaja-alaisen aurinkosähkön yleistymisen huomioivat sähköverkon mitoitusperiaatteet" tuloksia. Tutkimushankkeessa selvitettiin miten nykyiset aurinkosähkön huomioivat sähköverkon ...
  • Yhteinen lähiö: kokeilut ja asukastieto kaupunkien kehittämisessä 

   Pässilä, Anne; Parjanen, Satu; Aarrevaara, Eeva; Laakso, Hilkka; Knutas, Antti; Harmaakorpi, Vesa
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT-yliopisto, 21.11.2022)
   Yhteinen lähiö – kokeilut ja asukastieto kaupunkien kehittämisessä -artikkeleissa avaamme näkökulmia asukas- ja toimijalähtöisen suunnittelutiedon tuottamiseen lähiöissä. Julkaisu perustuu ympäristöministeriön Lähiöohjelma ...
  • Puualan tekniikan korkeakoulutus tulevaisuuden työelämässä 

   Lahtela, Ville; Kärki, Timo
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 04.11.2022)
   Puualalle on viime vuosina syntynyt yleinen huoli: ”mistä tulevat tulevaisuuden tekijät alalle?”, johtuen radikaalisti vähentyneestä puualan tekniikan korkeakoulutuksen opetustarjonnasta. Esitetty huolenaihe on tunnistettu ...
  • Ammattikorkeakoulujen yrittäjyystoimien kehittämissuositukset 

   Hämäläinen, Minna; Peltonen, Kati; Joensuu-Salo, Sanna; Raappana, Anu
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset - Reports (LUT-yliopisto, 20.10.2022)
   Tähän raporttiin on koottu ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyviä suosituksia. Lisäksi raportissa kuvataan tiivistetysti Ammattikorkeakoulujen yrittäjyystoimien kehittämishankkeen keskeiset tulokset.
  • LieteKierto-hankkeen loppuraportti 

   Kinnarinen, Teemu
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 14.10.2022)
   LieteKierto-hankkeessa selvitettiin yhdyskuntalietteen käsittelyketjuja, niihin liittyviä toimijoita, kustannuksia, liiketoimintamalleja, teknisiä rajoitteita ja paikallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat lietteen käsittelyketjun ...
  • Digitaalisen transformaation johtaminen: strategiasta käytäntöön 

   Holopainen, Mira; Saunila, Minna; Ukko, Juhani; Rantala, Tero; Sore, Sariseelia; Sandelin, Jan-Erik; Vainio, Aki
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 26.09.2022)
   Yritykset ovat digitalisoineet ja automatisoineet toimintojaan, tuottei¬taan ja palveluitaan jo pitkään. Yritykset digitalisoituvat kuitenkin eri vauhtia ja niillä on hyvin erilaisia tarpeita digitaalisuuden hyödyntä¬miselle. ...
  • South-East Finland Hydrogen Valley – Research report 

   Karjunen, Hannu; Sikiö, Päivi; Lassila, Jukka; Vilppo, Julius; Räisänen, Otto; Inkeri, Eero; Tynjälä, Tero; Laaksonen, Petteri
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 05.09.2022)
   Tämä raportti kuvaa keväällä 2022 toteutettua Itä- ja Kaakkois-Suomen vetylaaksohanketta. Hanke toteutettiin LUT yliopiston toimesta alueen kuntien (Joensuu, Kitee, Imatra, Lappeenranta, Kouvola, Kotka, Hamina) ja alueellisten ...
  • Kotihoidon ulkoistuksen vaikutukset ja vaikuttavuus - tapaustutkimus Lahti 

   Hennala, Lea; Uotila, Tuomo
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 02.11.2017)
   Raportti käsittelee tuloksia tapaustutkimuksesta, jossa tunnistettiin kotihoidon ulkoistuksesta seuranneita positiivisia, neutraaleja ja negatiivisia vaikutuksia henkilöstön, asiakkaan ja johtamisen näkökulmista. Lisäksi ...
  • Vety-/metanolitalous – Ekosysteemimallinnus, case Puhos 

   Mankonen, Aleksi; Kaikko, Juha; Melin, Kristian; Laari, Arto; Vakkilainen, Esa
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 12.05.2022)
   Hankkeen tavoitteena oli selvittää mahdollisuudet investoida kemikaalien ja polttoaineiden valmistukseen uusiutuvalla energialla sekä uusiutuvan tuulisähkön alueellinen potentiaali Kiteen Puhoksen teollisuusalueelle ...
  • Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko - Liiketoimintamahdollisuudet ja sääntely 

   Haakana, Juha; Haapaniemi, Jouni; Räisänen, Otto; Vilppo, Julius; Lassila, Jukka
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 03.05.2022)
   Tässä tutkimusraportissa on käsitelty sähkönjakelun sähköverkkoliiketoiminnan näkymiä sekä kehitysaskeleita. Tutkimuksessa on haettu vastauksia siihen, miten sähkömarkkinalakiin vuonna 2021 tehty muutos vaikuttaa ...
  • YSIMITTARI: Description of the implementation and results of the second round of surveys 

   Raappana, Anu; Kuru, Pirjo
   LUT Scientific and Expertise Publications - Raportit ja selvitykset – Reports (LUT University, 21.04.2022)
   The second round of the national ‘Ysimittari’ survey was conducted in the autumn of 2021. This report describes the data and the implementation of the survey. The aim of this report is to present an overall picture of this ...
  • Digitalisaatio osaksi asuinalueen vetovoimaa 

   Paunonen, Elina; Rantala, Tero; Saunila, Minna; Ukko, Juhani
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (LUT University, 19.04.2022)
   Raportin tavoitteena on lisätä ymmärrystä niistä tekijöistä, joilla asuin ja elinympäristöjen vetovoimaa saadaan tuotua esiin digitaalisissa ympäristöissä sekä tuottaa lisätietoa ja käytännön ratkaisuvaihtoehtoja ...
  • Ysimittari: Raportti kyselyn toteuttamisesta 

   Raappana, Anu; Kuru, Pirjo
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (LUT-yliopisto, 04.04.2022)
   Ysimittari -tutkimuksen päätavoitteena on rakentaa kuva peruskoulunsa päättävien nuorten käsityksistä omista yrittäjyysvalmiuksistaan. Tutkimukseen osallistuvat vuosina 2005, 2006 ja 2007 syntyneet nuoret. Tässä raportissa ...
  • PUUSTI – Puun tarjonnan kestävä edistäminen digitalisoinnin ja verkostoitumisen keinoin 

   Aalto, Mika; Turkia, Kyösti; Malmstedt, Kirsi; Gyawali, Arun; Ranta, Tapio
   LUT Scientific and Expertise Publications - Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 03 / 2022)
   PUUSTI - Puun tarjonnan kestävä edistäminen digitalisoinnin ja verkostoitu-misen keinoin hanke toteutettiin tehostamaan Etelä-Savon maakunnan metsä-taloutta. Hankkeessa etsittiin keinoja purkaa ensiharvennuksen ja nuoren ...
  • LähiLämpö – Lämmityssektorin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Etelä-Savossa 

   KC, Raghu; Föhr, Jarno; Ranta, Tapio
   LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 09.03.2022)
   Suomi tavoittelee EU:n pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista siten, että EU saavuttaa hiilineutraaliuden ennen vuotta 2050. Tämä edellyttää vuoden 2030 päästövähennysvelvoitteen tiukentamista vähintään 55 prosenttiin ...
  • Biojätteiden erilliskeräys- ja hyötykäyttövaihtoehtojen ilmastonmuutosvaikutusten vertailu 

   Uusitalo, Ville; Innanen, Satu
   LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (LUT University, 22.02.2022)
   Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta jätehuollossa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisellä on merkitystä, mutta jätteiden hyötykäytöllä voidaan myös saavuttaa päästövähenemiä mm. korvaamalla fossiilisia ...