Viimeksi syötetyt

Aineistot 1-20 / 15114

  • Online analysis of wood extractives 

   Heinonen, Elina (2020)
   Renewable diesel can be refined from the residual product of Kraft pulping, tall oil. In the theoretical part of this master’s thesis, a literature review was conducted on various online analyzers that could be adapted to ...
  • Power to gas ja voimalaitokset 

   Joronen, Mikko (2020)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan Power to Gas -konseptin käytäntöä, haasteita, tulevaisuuden näkymiä ja suhdetta voimalaitoksiin. Työssä on myös esimerkki PtG-laitoksesta, jossa tarkastellaan sen teknisiä ratkaisuja, ...
  • Leijukerrostekniikkaratkaisut jätteiden hävittämisessä ja hyödyntämisessä 

   Liimatainen, Valtteri (2020)
   Jätemäärien kasvaminen on globaali ongelma, joka vaatii nopeita toimenpiteitä. Jätteen energiahyödyntäminen on tärkeä osatekijä jätemäärän kasvun hillinnässä, sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä. Sitä ...
  • Humalan aromi- ja katkeroaineiden analysointi 

   Koskinen, Karri (2020)
   Voimakkaasti humaloitujen oluiden suosion kasvaessa on tärkeää huomioida, että humalan osuus oluen valmistus- ja raaka-ainekustannuksista on merkittävä. Humalan laadunvalvonta ja tuotekehitys on tästä syystä tärkeässä ...
  • Cost optimized ordering for automatic replenishment 

   Kovalainen, Janne (2020)
   In this study, a cost-optimizing order quantity calculation method is developed for a software company’s retail planning and optimization software. The aim is to create a new, cost-optimizing order calculation model that ...
  • Sisäisen tuntihinnan määrittäminen toimintolaskennan avulla 

   Issakainen, Topi (2020)
   Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on organisaation sisäisen tuntihinnan määritteleminen toimintolaskennan avulla. Tutkimusstrategiana on käytetty tapaustutkimusta, sillä tutkielma on toteutettu projektiliiketoimintaa ...
  • Puukenttien hulevesien käsittely ja vesistöpäästöt 

   Tuononen, Emilia (2020)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten metsäteollisuuslaitokset ovat vieneet hulevesien käsittelyä koskevat BAT-päätelmät käytäntöön. Työssä tehdään koontoa siitä, miten Suomessa kuorellisen puun varasto- ja käsittelyalueiden ...
  • Tiettyjen polymeerien suhde nykyiseen mikromuovilainsäädäntöön ja määritelmiin 

   Rimpiläinen, Waltteri (2020)
   Mikromuoveista on tullut vuosien saatossa globaali ongelma, joka puhuttaa maailmalla ja herättää keskustelua normaalissa arjessakin. Mikromuoveihin liittyvät tutkimukset ovat kuitenkin vielä murroksessa, jolloin niihin ...
  • Business process development via process mining and Lean Six Sigma 

   Lajunen, Erik A. (2020)
   As the amount of the data gathered from every aspect of companies has arisen, the IT-system license payments are running and the legislation of Unions and countries aimed to companies is tightening, more methods and tool ...
  • Fosforin poiston tehostaminen tertiäärisellä suodatuksella kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa 

   Närvänen, Siiri (2020)
   Fosfori aiheuttaa vesistöissä rehevöitymistä ja sitä kautta merkittäviä haittoja, kuten levien lisääntyneestä hapenkulutuksesta johtuvia kalakuolemia. 2020-luvulla on EU:lta odotettavissa kiristyviä vaatimuksia tai ...
  • Improving cost efficiency using microfibrillated cellulose in the industrial production of three-ply board 

   Nikula, Annina (2020)
   Microfibrillated cellulose (MFC) and its applications have been studied since the 1980s. The growing interest of MFC has created many applications. In papermaking, MFC can be used as a strength additive. According to the ...
  • Jakelumuuntajien ennakoivan kunnossapidon menetelmät ja kannattavuus 

   Haverila, Aleksi (2020)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan ja selvitetään jakelumuuntajille soveltuvia ennakoivan kunnossapidon menetelmiä sekä niiden kannattavuutta suomalaisessa jakeluverkkoliiketoimintaympäristössä. Tutkimuksessa käsiteltiin ...
  • Wearable technology as part of access control 

   Taavila, Erik (2020)
   Thesis reviews the relationship of wearable technology to the electronic access control in the context of risk management and asset and property protection. Thesis analyzes the suitability of six access control technologies ...
  • Reactive power compensation with a UPS unit 

   Räsänen, Juho (2020)
   There is a demand for the compensation of reactive power due to its surplus contents and tariff charges in Finland. The goal of this thesis work was to form a conclusion to the viability of such compensation to be performed ...
  • Review of the State-of-the-Art on Adaptive Protection for Microgrids based on Communications 

   Gutierrez-Rojas, Daniel; Nardelli, Pedro H. J.; Mendes, Goncalo; Popovski, Petar (IEEE, 03.07.2020)
   The dominance of distributed energy resources in microgrids and the associated weather dependency require flexible protection. They include devices capable of adapting their protective settings as a reaction to (potential) ...
  • A new method for extraction of methanol-soluble brown carbon: Implications for investigation of its light absorption ability 

   Yan, Fangping; Kang, Shichang; Sillanpää, Mika; Hu, Zhaofu; Gao, Shaopeng; Chen, Pengfei; Gautam, Sangita; Reinikainen, Satu-Pia; Li, Chaoliu (Elsevier, 02.03.2020)
   As an important component of organic carbon (OC), brown carbon (BrC) plays a significant role in radiative forcing in the atmosphere. Water-insoluble OC (WIOC) generally has higher light absorption ability than water-soluble ...
  • Ambient backscatter communications over NOMA downlink channels 

   Chen, Weiyu; Ding, Haiyang; Wang, Shilian; Benevides da Costa, Daniel; Gong, Fengkui; Nardelli, Pedro Henrique Juliano (IEEE, 22.06.2020)
   In this paper, we investigate the performance of commensal ambient back-scatter communications (AmBC) that ride on a non-orthogonal multiple access (NOMA) downlink transmission, in which a backscatter device (BD) splits ...
  • Real-Time Vibration-Based Propeller Fault Diagnosis for Multicopters 

   Ghalamchi, Behnam; Zheng, Jia; Mueller, Mark Wilfried (IEEE, 14.10.2019)
   Reliable health monitoring of mechanical components in aerial robotic systems is crucial to their safe operation. The highly constrained nature of aerial systems requires that such systems operate with a minimum of sensing ...
  • Ligniini kemiallisessa metsäteollisuudessa ilmastonmuutoksen näkökulmasta 

   Freyberg, Carl (2020)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, kuinka kemiallisen metsäteollisuuden sivuvirran ligniinin ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää. Ligniiniä käytetään pääsääntöisesti metsäteollisuuden polttoaineena, mutta uusien ...
  • A Comprehensive Framework of Usability Issues Related to the Wearable Devices 

   Khakurel, Jayden; Porras, Jari; Melkas, Helinä; Fu, Bo
   EAI/Springer Innovations in Communication and Computing book series (EAISICC) (Springer, Cham, 20.05.2020)
   Wearable devices have the potential to be used for monitoring, augmenting, assisting, delivering content, and tracking in both individual and organizational contexts. Despite this potential, previous studies indicate that ...