Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Väänänen, Tomi"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Pienten biopolttolaitosten modulointi 

      Väänänen, Tomi (2000)
      Biopolttoaineiden käyttö energiantuotannossa lisääntyy ja syrjäyttää samalla fossiilisia polttoaineita. Etenkin puupohjaisten polttoaineiden käyttö pienenergiantuotannossa on lisääntynyt nopeasti. Tätä kehitystä puoltavat ...