Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Laakso, Rami"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Palkitsemisen rooli varainhoitoyrityksessä 

      Laakso, Rami (2016)
      Tässä tutkielmassa keskityttiin varainhoitoyrityksen aineellisiin ja aineettomiin palkitsemistapoihin ja arvioitiin niiden vaikutusta tarkasteltavan liiketoimintayksikön tavoitteiden täyttymiseen. Tutkimuksessa tutkittiin ...